Pedagogerna på Slottet

Alla anställda i VIM är idag samlade på Teleborg Slott för att i denna fantastiska miljö fira avslutandet av Läslyftet och den 20 år gamla Läroplanen. Vi ser mycket fram emot att aktivera nya LPFÖ 18 som börjar gälla 1 juli.

Substantiv och adjektiv

 

I en småsamling på avdelning Äpplet har vi arbetat med substantiv och adjektiv. Vi började med att prata om vad substantiv är (namn på saker) och att substantiv är viktiga för att vi ska förstå vad någon pratar om. I samlingen lyfte vi även adjektiv. Vi pratade om att ett adjektiv beskriver hur någonting är. Barnen testade att para ihop olika substantiv och adjektiv med varandra. Materialet kommer fortsättningsvis att finnas tillgängligt för barnen att använda under arbetspassen.

Strävansmål från Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018):
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Bamseloppet

Hej! Idag så var det äntligen dags för Bamselopppet igen! Mellanmål åt vi på Bokhultet innan vi gick iväg. Väl framme på Myresjöhus arena fick vi träffa Bamse (Emmeli) och Lille Skutt (Malin) som hade uppvärmning med oss och visade de olika banorna vi fick välja på att springa. Alla sprang m liv och lust och glädje och fick sedan medalj vid målgång. Sedan fick vi låna stora fina fotbollar av Öster att spela och leka med. Innan vi gick tillbaka drack vi smoothie och vatten såklart.

Ur lpfö ” utveckla sin motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”

“Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler ”

Tidsresan 2019

I onsdags var det äntligen dags för den årliga tidsresan för VIMS 2013grupp och vi hade en fantastisk förmiddag. Här är ett axplock av allt vi fick vara med om!

Ett lekfullt lärande

Idag har vi bakat på Dungen. Under tiden skedde mycket lärande…

Först pratade vi om vad de olika ingredienserna hette, hur de såg ut, luktade och vad de användes till.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

Sedan pratade om vad de olika måttenheterna hette och räknade tillsammans när vi mätte upp ingredienserna.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”

Därefter var det dags att blanda ihop ingredienserna. Barnen fick se hur ingredienserna förändrades och kändes när det blev till en smet.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

Pride på Ängen!

Idag har vi uppmärksammat Pride lite extra på Ängen!

Vi har tittat på och pratat om regnbågsflaggan under samlingen och många barn hade redan sett regnbågsflaggor på lite olika platser i stan under veckan. Vi förklarade för barnen att flaggan står för allas lika värde och rätten att få älska vem man vill. Kille och kille. Tjej och tjej samt kille och tjej. Vi tittade också på lite bilder från Pridetåget i Stockholm förra året. Barnen var imponerade av alla regnbågsflaggor och färgglada människor som dansade fram.

På vilan efter maten läste vi böcker som berörde detta tema, då Allan i boken bor med sina två mammor. Barnen fick också färglägga mandalas med Pridetema.

Nu är barnen väl förberedda inför morgondagens utflykt till city, då vi ska se hur många Pride flaggor vi kan hitta.

Syftet med att vi uppmärksammar Pride är att det är en del av vårt ständiga likabehandlingsarbete samt att det är en stor del av förskolans värdegrund.

I läroplan för förskolan står det bland annat att vi ska främja allas lika värde och att inget barn (eller vuxen) på förskolan ska diskrimineras för exempelvis sin sexuella läggning, trosuppfattning och etniska tillhörighet.

Fredagsdisco!

Vi på Ängen firar att våren och fredagen är här med lite disco på gården!

I läroplanen för förskolan står det bland annat att förskolan ska ansvara för att barnen utvecklar sin fin- och grovmotorik. Detta med barnens behov av rörelse och möjlighet till detta var också något som Maria Montesdori la stor vikt på.