Samling på begäran

Idag var barnen sugna på samling redan efter förmiddagsmellanmålet. De plockade fram djuren, sångkorten, gitarren och satte sig på mattan och väntade på att vi skulle börja. Det infann sig en djup koncentration som höll i sig länge länge.

Påskpyssel 


Idag ​har Dungen börjat med påskpyssel inför påsk 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

Kompis & vänskapstema


Temaarbetet fortsätter! Idag på samlingen läste vi om hur kanin och igelkott väntade på sin tur 😊
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler”

Sri Lankatema

I går fick Äpplet besök av en förälder som berättade för oss om Sri Lanka, som är vårt tema just nu. Det var intressant och uppskattat att få veta mer om detta land! Tack för besöket!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 

Temat & värdegrundsarbete

Idag på förmiddagen löste vi många konflikter i leken. Vi pratade om hur vi ska göra när alla vill ha samma material och kom fram till att vi skulle dela med oss. 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”

På samlingen spelade vi sedan teater med kanin och igelkott där båda ville ha allt material själva. Barnen löste problemet “Man ska dela med sig!” 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler”

Finbesök på Dungen och Gläntan

Idag har vi haft två pojkar från Ängen i vårt hus hela förmiddagen. Det är en enorm tillgång att få ha så fina rollmodeller till de yngre barnen.

Det blev bland annat en rolig lek i tunneln på Gläntan. På Dungen experimenterade barnen med kulbanor och lyckades konstruera så att två kulbanor fungerade tillsammans. Mycket spännande för de yngre barnen.

Skattjakt

Idag fortsatte vi vårt arbete med språklig medvetenhet utomhus. En spännande skattjakt med många skatter lockade barnen att leta efter bokstäver. Tillsammans hittade vi många bokstäver som vi kände igen och kunde ljuden på.

Bokstäverna använde vi för att bilda olika ord. Barnen visade stort intresse och glädje över att bilda ord med bokstäverna och hjälpa varandra.

Matematik

I dag har det räknats! Att utveckla sin förståelse för rum, form läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, och talbegrepp samt för mätning tid och förändring! ( ur lpfö)