Barn är fantastiskt kreativa och konstnärliga

Ett barn på Wälludden arbetade koncentrerat under en lång stund med att skapa figurer med ett geometrimaterial som Maria Montessori utvecklade gör 100 år sedan. Figurerna är genomtänkta och påminner lite om kubismen, eller hur?

I läroplanen ska barn ges möjlighet att utveckla sin skapande och konstruerade förmåga. Barnets kreativa syn på geometriska former blev vackra bilder som dessutom blev en hel sagoberättelse när barnet berättade- och då fick begreppen och den språkliga förmågan komma med på ett hörn också. Förskolans uppdrag är att förverkliga så många mål som möjligt genom att möta barns intressen och montessorimiljön gör det så lätt!

Tema smak

På samlingen har vi fått möta våra kompisar, Pelle och Kajsa, och följa med dem på deras smakresa genom världen. Dom började berätta om sin resa när dom upptäckte smaken surt. Pelle och Kajsa berättade att dom flög till Italien och där tog båten till ön Sicilien. På Sicilien besökte dom en citron och en limeodling och fick smaka… oj så surt det var!

Vi har också använt de sura frukterna som stämplar och skapat fina mönster.

Mål från läroplanen som vi arbetar mot i detta temat:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Lite nytt på Äpplet och välkommen Seikwano!

Igår förmiddag var Äppelpedagogerna på studiebesök på Villa Lärkan, en montessoriförskola i Hässleholm. Väldigt trevligt och givande :).

Eftermiddagen ägnade vi åt att möblera om på Äpplet och därmed äntligen göra plats för vår nya vän Seikwano, en giraff från Afrika som i 15 år “tjänstgjort” på Wexnet. Med Seikwando kom ett brev, som vi gemensamt läste på samlingen idag. Då kom även Spiran in och var med. Barnen blev inspirerade och sugna på att visa sina bästa danssteg för Seikwando, enligt uppmaningen i brevet, och var väldigt överens om hur man ska vara mot honom och varandra; vara snälla och klappa försiktigt.

Tack Wexnet, för att vi fick äran att ärva honom 🙂

VIM:s barnbio på Palladium

Lördagen den 9 mars bjöds alla familjer i vim på bio på charmiga biografen Palladium. Det blev fullsatt och filmen vi såg tillsammans handlade om lilla spöket Laban.

Efter filmen sjöng alla barn några favoritsånger från scenen med alla glada föräldrar som publik.

Lördagsbion var väldigt uppskattad och lyckad. Bioäventyret var organiserat av styrelsen som gör ett fantastiskt fint arbete för våra förskolor och barnen på montessori.

2013årsträff

Idag träffades alla barn i VIM som är födda 2013, på Wälludden för ett gemensamt arbetspass. Det är uppskattat och roligt att träffa andra kompisar och testa deras materiel. Allra mest uppskattat var nog frisörleken :), och att träffa kompisarna från de andra förskolorna. Åka buss är ju också alltid spännande! Vi fick även möjligheten att göra en yogasaga tillsammans, det frågade barnen efter redan när vi kommit tillbaka till Kronan, så nu ligger yogaboken redo att användas snart igen. Det är väldigt inspirerande även för oss pedagoger att träffas och få ny inspiration av varann!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Äntligen utflykt!

I måndags var det äntligen läge att komma iväg på utflykt igen! Den här gången gick hela Äpplet till skogen och fikade och lekte. Mycket uppskattat av både barn och vuxna.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Experiment

Idag har vi på Dungen gjort ett naturvetenskapligt experiment som heter “fiska is”. Först häller man vatten och is i ett glas. Sedan placerar man ett uppblött bommulssnöre ovanpå isbitarna och häller salt på. När man väntat en stund går det sedan att fiska upp isbitarna med hjälp av snöret!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Visasamling

I fredags var det dags för visasamling på Äpplet och vi fick en väldigt mysig stund tillsammans, alla var engagerade i att visa, berätta och lyssna på varandra 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

 

Biblioteket

Idag har Dungen varit på biblioteket. Barnen var med och lämnade tillbaka böckerna. Sedan fick varje barn välja vilka böcker de ville låna och läsa på Dungen!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

– utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

– utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa