Bamseloppet

Med bra förberedelser, fint väder, uppvärmning till Bamselåtar och laddade barn blev Bamseloppet en rolig tillställning där alla barn hade möjlighet att delta och ta sig runt den korta eller den lite längre banan. Barnens ögon glittrade när de spurtade in i mål påhejade av kompisarna. Flera barn sprang banan om och om igen. Efteråt var vätskestationen uppskattad precis som medaljen som händes kring barnens hals. Tack för en mycket lyckad tillställning.

Promenad

I måndags var barnen på Nyckeln på utflykt runt Idrottskliniken. Barnen fick träna på att gå i promenadrepet. Utflykten uppskattades av pedagoger liksom barnen. Barnen var mycket uppsamma på vad som hände utanför gården och frågade mycket.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matematik m.m

Igår gjorde vår barnskötarstudent en lek ute på gården, med några barn. Barnen fick turas om att slå tärningen, räkna prickar, välja kort med rätt siffra, läsa uppmaningen på kortet och sen utföra den. Mycket uppskattat och oj vad många moment som tränades; att känna igen färger, siffror, bokstäver, begrepp i naturen…

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Pride i city

Idag gav vi oss ut på stan och letade efter Pride flaggor.

Vi hittade massor av saker med pride färger, som ballonger, mattor och skyltfönster, hela stan var täckt av pride flaggor hängandes i luften.

Vi avslutade vår tripp genom att gå ner till linneparkens lekpark

Ur läroplanen:

Förståelse för alla människor har lika värde, oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning