Vårkänslor

Det är så härligt att se hur barnen på Gläntan har utvecklats socialt. De leker och kommunicerar med varandra så mycket nu.

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (lpfö98 rev16).

Olika djur

Barnen på nyckeln fick ett nytt djurpussel med olika djurläten. Barnet har visat ett stort intresse för hur djuren låter. Syfte: Att lära ut namnen på djuren och att stimulera intresse för djur. 

Olika språk på Ängen

På vår avdelning har vi flera barn som kan fler språk än svenska.

På samlingen uppmärksammade vi detta. Vi tittade på hur ordet Hej skrivs på engelska, ryska, polska, kroatiska, arabiska och spanska samt hur man uttalar orden. Barnen uppmärksammade att alfabeten skiljer sig åt.

Vi tränade också på att säga olika fraser som; Hur mår Du?

Sen räknade vi till tio på de olika språken och vi upptäckte att ryska, polska, kroatiska liknar varandra. Att många siffror låter lika dant.

Tillslut letar vi upp flaggor till länder där de olika språken talas. Vi kom också på att det pratas flera språk i de olika länderna, precis som barnen på Ängen.

I läroplanen för förskolan står det så här om barn och språk;

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vårtecken

Äntligen verkar våren och värmen ha kommit. På vår uteförmiddag upptäckte vi en massa vårtecken som ett stort myrbo, snödroppar, nyckelpiga, fjäril och spindelnät bland annat.

Skattgömma

I måndags hittade en av utegrupperna en brevlåda, avsedd för geocaching, på ängen. Mycket spännande!

 

Dungen på utflykt

Idag åkte hela dungen buss ner till biblioteket och lånade böcker. Det blev en härlig fm med fika i solen☀️utanför biblioteket. Vi tog med skrindan ifall någon skulle bli trött i benen men alla hade starka ben och gick både till och från bussen.

Min bokstav

Nu är bokstäverna färdiga och vi har hängt upp dem tillsammans med barnen i Dungens hall! Vilken nyfikenhet och lust att lära barnen haft kring bokstäverna. Super kul att se! 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”