måndagsutflykt på Nyckeln

Veckans måndagsutflykt fokuserade på barnens motorik. Vi gick över kullerstenar, smågrus och fick se till att inte snubbla över vägkoner.

2015-11-09 09.07.51

2015-11-09 09.08.08

2015-11-09 09.24.28

Mål från lpfö-98 rev 2010

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Nyckel utflykt

Denna veckan gick Nyckelns måndagsutflykt till ängen vid Bokhultet. Där kunde vi springa i löv, titta på en grävskopa och se tågen. Vi hälsade på kompisarna på Bokhultet och testade deras klätterställning.

image

wpid-wp-1445320624283.png

image

image

image

En förmiddag på Nyckeln

På Nyckeln händer många aktiviteter under en förmiddag.

image

Vi bakar med trolldeg

image

Lagar mat i dockköket

image

Åker kana med Pippi Långstrump

image

Tränar balansen på balansplattan…

Alla aktiviteter utvecklar barnets motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i enlighet på Lpfö 98 rev. 2010.

På knoppisjakt!

På måndagsutflykterna kommande veckor letar vi knoppisar. Här har vi hittat “Hårige rönn”, “Linda rödvante”, “tvillingarna Lönn”, och några till. Tillbaka på Kronan pratar vi om knoppisarna vi hittat och gör egna knoppisböcker. Med detta tema strävar vi efter att barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö-98 rev.2010).

imageimage

Vi hittade en stock också som vi tränar vår balans och motorik på.

image

Bamsegympa

image

På dagens samling använde vi oss av gymnastikförbundets förskolematerial “Bamsegympa”. Många roliga och lite kluriga övningar. Här tränar vi oss på att tvista/vicka på rumpan. Barnen gick med stor glädje och koncentration in i musiken och övningarna. Vi sprang upp för ett högt berg, balanserade på ett ben, klappade oss på axlar och knän och korsade vår mittlinje…

image

Som avslutning är det skönt med en stunds vila, lägga händerna på magen och känna sina egna andetag.

image

Barnen får genom rörelse och aktivitet möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och rumsuppfattning samt indirekt en förståelse för att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

på spaning efter Rönnbär!

 

 

 

 

På måndagsutflykten fick en av grupperna i uppdrag att leta efter rönnbär. Först fick vi se hur rönnbären såg ut, var och hur de växte för att lättare veta vad vi letade efter. Vi behövde inte gå så långt innan vi hittade en Rönn med röda bär på. Vi plockade de klasar med rönnbär som vi nådde innan vi gick vidare på vår spaning in i skogen. Vi hittade många Rönnar men inga rönnbär, kanske hade fåglarna redan ätit upp dem eller kanske andra barn hunnit före oss. I skogen åt vi vårt mellanmål och sedan utforskade vi naturen, stubbar, mossan, rötterna och träden.

Mål ur Lpfö 98, rev 2010.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • .respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • sin motorik och kroppsuppfattning
  • förståelse för naturvetenskap och samband i naturen
  • sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och ställa frågor om och samtala kring naturvetenskap.

 

Motoriska färdigheter

Dagen på Salen kan bestå av mycket social träning men även motorik.
Här tränar vi på att gå i trappan.

 

Mål ur Lpfö 98 rev. 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 

Fler inspireras att gå i trappan!