Styrelsemöte januari och februari

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Det finns en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Här kommer en kort sammanfattning av vad som avhandlats på styrelsemötena under årets två första månader.

På mötet den 14 januari tog vi bland annat upp följande ärenden:

 • Beslut om budget och årsavgift
 • Planering av medlemsevent på Montessoridagen 30 april
 • Urval av fokusfrågor 2016; rekrytering av barn, översyn av styrdokument, utbildningspolicy, långsiktig löneutveckling.

På agendan den 9 februari stod bland annat:

 • Årsmötet 17 mars
 • Uppföljning, status byggnation vid Wälluddenområdet
 • Nya mallar

OBS! Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det gör du via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Årsmöte – anmäl er senast söndag!

Växjö I2ntresseförening för Montessori bjuder in alla medlemmar till årsmöte. Välkomna!
Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Möteshandlingar finns under fliken dokument i menyraden.

Läs hela inbjudan >>

Årsmöte 17:e mars kl 18:30 på Wälludden

Nu har vi spikat datumet för årsmötet. Det bli den 17:e mars kl 18:30 på förskolan Wälludden. Boka in det i kalendern redan nu!!! Agenda och inbjudan med anmälan kommer senare.

Alla medlemmar kallas till årsmöte en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt för föreningen. Då väljs också nya ledamöter till styrelsen.

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är som ni vet en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Vi har en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Styrelsemöte oktober

Torsdagen den 22 oktober kl 18:30 – 21.00 träffades föräldrarna som sitter styrelsen och förskolechefen på Bokhultet för att ha möte. Den här gången fick vi finbesök också!
2015-10-24 16.06.48_resized
Här är ett urval av punkterna på agendan:

 • Uppdatering av riktlinjerna, se bild.
 • Slutrapport av projekt Bokhultet, Överlämning till Bokhultets skolråd planeras.
 • Genomgång av utkast till marknadsföringsplan
 • Genomgång och uppföljning av föreningsmålen
 • Hyreskontrakt
 • Omtag kring organisation av former för föräldraengagemang diskuterades

Resultat av trivselenkäten

Den trivselenkät som genomfördes i slutet av februari är nu genomgången och analyserad. En del frågor var nya i denna omgång jämfört med den förra enkäten, men för de frågor som var desamma ökade nöjdheten från 83 % till 88 %, en ökning med 6 %!

Väl värt att lyfta fram är hur höga poäng vi såg i frågorna som rör upplevd kontakt med förskolan i allmänhet och pedagogerna och förskolechefen i synnerhet, stödet till våra barn och deras utveckling samt den påverkan ni upplever att barnen har över sin egen situation i förskolan.

Frågor vi behöver arbeta vidare med och informera ytterligare kring är styrelsens arbete och förståelsen för naturens kretslopp.

Svarsfrekvensen var även den god, 86 % vilket inte bara säkerställer resultatet utan också visar på ett stort föräldraengagemang som vi är mycket glada över.

Vi i styrelsen vill också passa på att önska alla familjer en trevlig sommar!

VIMs årsstämma 2014

VIMs styrelse höll årsstämma i Bäckaslövskolans matsal där åhörarna bland annat valde in nya medlemmar i styrelsen samt fick ta del av en inspirerande föreläsning om barns kosthållning.

Ordförande Jenni Ahlgren avtackades efter många år som engagerad i styrelsen.

Ordförande Jenni Ahlgren avtackades efter många år som engagerad i styrelsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cecilia Malmqvist, kostchef och dietist, höll en engagerande föreläsning om barns kost och hälsa.

Till föreläsningen bjöds det på läskande juice och ekologisk frukt.

Till föreläsningen bjöds det på läskande juice och ekologisk frukt.

Gratis föreläsning om barns mat och hälsa

20140318-114611.jpgVäxjö Intresseförening för Montessori bjuder alla medlemmar på en föreläsning om barn kost och hälsa i samband med föreningens årsmöte.

Föreläsare är Cecilia Malmqvist, dietist och kostchef i Växjö kommun.

Datum och tid: Onsdagen den 26 mars kl 18-21
Plats: Bäckaslövsskolans matsal, Valhallagatan 9

Välkomna!

Senaste nytt från styrelsen januari 2013

Just nu diskuterar vi kommande aktiviteter så som utvärdering av den omorganisation som trädde i kraft i augusti förra året och det kommande årsmötet.

Datum för årsmötet är bestämt till den 12:e mars 2013 klockan 18.30 på Bäckaslöv. Då är ni alla hjärtlig välkomna och jag hoppas att så många av er som möjligt tar chansen att komma dit. Det är som sagt där vi som medlemmar i föreningen har möjlighet att vara med och påverka framtiden tillsammans. En kallelse kommer även skickas ut via mail i god tid innan mötet.

Övriga frågor som är uppe för diskussion är hur bemanningen ser ut framöver, hur barngrupperna är fördelade och allmänt om hur vi jobbar framåt i tiden för att sprida intresset för montessoripedagogiken och för våra underbara förskolor.

Valberedningen har under hösten/vintern rekryterat två nya styrelsemedlemmar som vi hälsar välkomna på årsmötet i mars.

Jag hoppas vi ses där om inte förr!

Jenni Ahlgren
Isolde & Indras mamma

Senaste nytt från styrelsen

Vi föräldrar som sitter i styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för att gå igenom det viktigaste som berör verksamheterna.

Nu i november var det ordförande, personalansvarig och kassören som träffades tillsammans med förskolechefen Lotta och vår administratör Sune Yngvesson. Vi gick främst igenom budget inför kommande år samt övriga frågor som till exempel inköp av kläder till personal och hur barngrupperna ser ut inför kommande termin.

Vi har även påbörjat arbetet med att hitta nya styrelsemedlemmar inför läsåret 2012/2013 och de kommer väljas in på årsstämman i mars 2013. Vi vill gärna ha en jämn fördelning mellan Wälludden, Bäckaslöv och Kronan och även försöka få en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Och det är inte alltid det lättaste… Huvudsaken är ju egentligen att det är intresserade och engagerade föräldrar som vill vara med och driva vår fina förening framåt.

Jag påminner igen om vikten att vara med på årsstämman då det är ett ypperligt tillfälle att träffas och vara med och påverka framtiden!

Jenni Ahlgren, ordförande
(mamma till Isolde och Indra på Kronan)