Rocka sockor

Idag på Äpplets gemensamma samling uppmärksammade vi Rockasockornadagen och pratade om hur bra det är med olika och att man får välja själv 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Välja mat

Inför nästa vecka var det Äpplets tur att beställa mat, den här gången fick barnen välja kollektivt medelst röstning på måndagens samling :). Alla barn fick varsin liten sten att lägga på den maträtt de helst ville äta och sen räknade vi rösterna tillsammans. Barnen var engagerade i både röstning och räkning 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Förskollärare ska ansvara för

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

Lite nytt på Äpplet och välkommen Seikwano!

Igår förmiddag var Äppelpedagogerna på studiebesök på Villa Lärkan, en montessoriförskola i Hässleholm. Väldigt trevligt och givande :).

Eftermiddagen ägnade vi åt att möblera om på Äpplet och därmed äntligen göra plats för vår nya vän Seikwano, en giraff från Afrika som i 15 år “tjänstgjort” på Wexnet. Med Seikwando kom ett brev, som vi gemensamt läste på samlingen idag. Då kom även Spiran in och var med. Barnen blev inspirerade och sugna på att visa sina bästa danssteg för Seikwando, enligt uppmaningen i brevet, och var väldigt överens om hur man ska vara mot honom och varandra; vara snälla och klappa försiktigt.

Tack Wexnet, för att vi fick äran att ärva honom 🙂

Samling

Igår på utflykten hittade en grupp is, som de tog med hem och lät oss undersöka i samling. Vi la isen i en skål hos Gunnar, som ju bor i vårt akvarie numera. I går kändes isen kall och i dag var det bara vatten i skålen….. Det var även lite saker i vattnet och därför hällde vi det genom ett kaffefilter för att se vad som händer då? Vi uppmärksammade även att Gunnar har namnsdag idag 🙂 och hur det känns att vara glad!

Ur Lpfö;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Reflex samling

Idag har barnen på Spiran pratat om reflexer och varför det är viktigt att ha dem på sig.

Barnen var väl medvetna om att man har reflexer när det är mörkt. Det var lite svårare att fundera ut varför…

Vi lyste på reflexerna med ficklampa och fick uppleva att reflexerna lyste när ljuset kom mot dem. Vi pratade om att reflexerna gör så att vi syns bättre i mörkret och att det därför är viktigt att ha dem på sig.

Tema färg

På spiran har vi flera barn som kan och är intresserade av färger och deras namn. Under de närmaste veckorna kommer vi därför att jobba med färger på olika sätt i våra samlingar och i miljön.

Idag började vi med att para färger och bli presenterade för några färgers namn som vi inte kunde innan. Vi övade också på att säga färgens namn på engelska.

Det här är orange, vit, grå… Kan du ge mig den…

Läs gärna vår projektplanering för vårt färgtema

Projektplanering färg

Begrepp!

Vare dag innan lunch har Nyckeln samling. Vi börjar med att tända ljuset och sjunga ljussången innan det är dags att lägga ut och vända på barnens kort. Det barn som får uppdraget att vända på korten får också bestämma hur vi ska lägga dem på mattan. I en cirkel, lång rad, kvadrat, rektangel mm.

När förslagen rektangel gavs idag svarade det aktuella barnet tydligt: -Nej! men som en fyrkant!

image

Det blev ett spontant tillfälle att skapa förståelse för två olika begrepp med samma innebörd.

Lpfö-98/10
-tillägnar sig innebörd i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Bamsegympa

image

På dagens samling använde vi oss av gymnastikförbundets förskolematerial “Bamsegympa”. Många roliga och lite kluriga övningar. Här tränar vi oss på att tvista/vicka på rumpan. Barnen gick med stor glädje och koncentration in i musiken och övningarna. Vi sprang upp för ett högt berg, balanserade på ett ben, klappade oss på axlar och knän och korsade vår mittlinje…

image

Som avslutning är det skönt med en stunds vila, lägga händerna på magen och känna sina egna andetag.

image

Barnen får genom rörelse och aktivitet möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och rumsuppfattning samt indirekt en förståelse för att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

FN-dagen

Fn-dagen firades på Äpplet genom att vi i samlingen pratade om vad FN gör. Vi pratade också om människor i våra olika världsdelar, de som har det bra och de som inte har det lika bra som vi.