Välja mat

Inför nästa vecka var det Äpplets tur att beställa mat, den här gången fick barnen välja kollektivt medelst röstning på måndagens samling :). Alla barn fick varsin liten sten att lägga på den maträtt de helst ville äta och sen räknade vi rösterna tillsammans. Barnen var engagerade i både röstning och räkning 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Förskollärare ska ansvara för

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

Inflytande och demokrati

Var tredje vecka är det Äpplets tur att välja lunch på Kronan. Det gör vi så klart tillsammans genom att barnen får rösta. Alla får var sin legobit som röstkort.

Oftast har vi tre alternativ att välja på, varje alternativ får en egen låda.

IMG_1854

Barnen uppmanas att fundera på vilket alternativ de önskar, därefter får några i taget komma fram och lägga sin röst.

IMG_1856

När alla röstat tittar vi i lådorna och försöker uppskatta vilken som fått flest röster, ibland är det lätt och ibland svårt.

IMG_1861

Sen bygger vi torn av legobitarna i varje låda, Barnen får sedan förklara vilken maträtt det blev och varför… dagens säkra svar från en 5 åring: “det högsta tornet har fått flest röster, flest barn har önskat den maträtten”.

IMG_1862

Förkolan ska sträva efter att varje barn…

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska berepp och samband mellan begrepp
  • utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
  • utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Demokrati och matematiklyft!

image

Denna veckan har barnen på Äpplet röstat på olika alternativ för lunch nästa vecka.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar;
-självständighet och tillit till sin egen förmåga
-och tillägnar sig och nyanserar innebörd i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
-sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
-utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
-sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Samt…
-utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.