Ordning i hallen!

Igår fick ett barn hjälpa till att märka upp korgarna för kvarglömda kläder i Äpplets hall :). Ta gärna för vana att kolla över ert barns kläder i hallen när ni hämtar! Det gör barnens och pedagogernas arbetsmiljö trevligare. Några har ännu inte märkt sina röda påsar, namnlapparna står på en av de vita hyllorna, gör gärna det snarast.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö,

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Vila

I ateljen var det dags att välja en ny kapitelbok medelst röstning; Sagasagor eller tredje boken i serien om Nina. Alla röstade på Nina, det är verkligen en favorit här, bland både barn och vuxna.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

En samling

I en av samlingsgrupperna på Äpplet har vi lekt med språk igår och idag, begrepp, lägesord och läsning bland annat 🙂

Barnen var engagerade och hjälptes åt när det var lite klurigt…

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Siffror

I går lyste flitens lampa i matematikdelen på Äpplet, efter den här prestationen räknade barnet även addition 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Snökonstnärer

 

Äntligen snö och vi passade på att ta ut lite färger 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin skapande förmåga

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,

2013årsträff på Äpplet

Idag var det återigen dags för en efterlängtad träff med VIMs barn födda 2013 🙂 och alla kom till Kronan.

Barnen hittar snabbt varandra “över förskolegränserna” och det jobbades flitigt med både materiel och sociala relationer. Vi introducerade Salongen och Ängen i vårt mellanmål bestående av grönsaker och både barn och vuxna fick möjlighet till utbyte av varandras erfarenheter.

Bygga ord

Inspirerade av en av förra veckans samlingsgrupper så byggde två barn massor av ord med vårt rörliga alfabet inne på Äpplet 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Nytt på Äpplet

Nu har vi börjat landa i den nya terminen och gjort lite förändring i miljö och barngruppen. Bland annat har vi flyttat hyllan med almanackan från samlingen och ett barn/ vecka kommer att ansvara för att uppdatera den varje dag och berätta för oss andra vilket datum det är.

Alla barn har fått varsin porträttbild. Den hänger de upp på tavlan vid samlingsmattan när de kommer in på förmiddagen och plockar ner den innan de går ut på eftermiddagen. utifrån det pratar vi i samlingen om vilka som är här och vilka vi saknar :). Som vanligt att barnen duktiga på att anamma ny rutiner och får påminna oss vuxna.

Vi kommer att ha samling i tre olika grupper tisdag, onsdag och torsdag. Detta ersätter Strandgruppen och grupp Stjärna tillsvidare.   I samlingarna kommer vi till exempel att presentera montessorimateriel och leka lekar.

I ateljén kommer vi nu att ha lite friare skapande med återbruk av t.ex. kartong, toarullar mm.

Vi har en barnskötarstudent som kommer att vara hos oss i nio månader och det kommer även en förskollärarstundent under våren :). Mycket givande!

Vi önskar hjälp med att få ordning bland de röda påsarna med extrakläder i hallen, så att barnen får ökad möjlighet till självständighet och att de får hjälp med ordning i sin arbetsmiljö. Så kom ihåg att ta en titt, nya namnlappar finns på den första hyllan!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Dansat ut julen

Nu är julen verkligen utdansad. Idag gick alla barn och pedagoger från Kronan till granen vid Idrottskliniken för att dansa. Skönt med lite rörelse så vi höll oss varma i blåsten. Tack snälla PEAB som lät granen stå kvar lite extra så vi hann dansa. 🙂

Nymålat!

Under jullovet fick vi även nymålat på Nyckeln, i vårt gemensamma allrum och ateljen. Det blev så fint! Även om de minsta barnen kanske inte märker det så ser vi vuxna en stor skillnad. 🙂


Vår hall

Köksön

Lek & sovrum

Ateljen

och allrummet

Tack så mycket till Malte som har målat så fint, välkommen tillbaka på sportlovet och måla Äpplets lokaler. 🙂