Principer

  • Helheten. Montessorifilosofin handlar om både praktiska, personliga, sociala och intellektuella färdigheter. Hela människan ska utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar.
  • Frihet och ansvar. Barnen har stor frihet att välja aktivitet. Det är dock ett stort ansvar som kräver rutiner och organisationsförmåga.
  • Hjälp mig göra det själv Detta handlar om att man kan behöva hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste man göra själv. Hjälp ska därför syfta till att göra det möjligt för barnet att självständigt utföra saker. Onödig hjälp hindrar därför barnets utveckling. Med andra ord: “curling” undviks.
  • Individualisering – samarbete. Individualiserat arbete gör att barnen arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Vägen till kunskap är olika för olika individer. Samtidigt tränar vi mycket på att samarbeta med varandra.
  • En förberedd miljö. Den förberedda pedagogiska miljön är en viktig hörnsten. Den ska vara estetiskt tilltalande och pedagogisk för att väcka barnets nyfikenhet och lust till nya kunskaper.

Läs här några vanliga frågor och svar.

Läs mer på Svenska Montessoriförbundet.