Förskola 1-3 år

Verksamheten för barn 1-3 år bedrivs på alla tre förskolor.

Kronan finns plats för ungefär 8 barn i åldern 1-2 år i den avdelning vi kallar för Nyckeln och 12 barn i åldern 2-3 år i avdelningen vi kallar för Spiran.

Wälludden finns plats för ungefär 8 barn i åldern 1-2 år i avdelningen vi kallar för Gemaket och upp till 14 barn i åldern 2-3 år i avdelningen vi kallar för Salen.

På Bokhultet finns plats för ungefär 8 barn i åldern 1-2 år i avdelningen vi kallar för Gläntan och upp till 8 barn i åldern 2-3 år i avdelningen vi kallar för Dungen.

För de minsta barnen är fokus trygghet och rutiner. För de lite äldre jobbar vi med självständighet.