Verksamhet Bokhultet

bokhultetwebb

Maten
Maten kommer från Strandbjörkets Cateringfirma, samma mat som sjukhuset har i sin restaurang. De lägger stor omsorg på att tillaga aptitliga, näringsriktiga och till stor del ekologiska måltider till sina kunder. Maten lagas från grunden av naturliga råvaror och andelen ekologiska livsmedel som används i matproduktionen förväntas vara hela 60% av totala livsmedelskostnaden vid 2018. Mat går att ordna för alla allergier och kosthållningar. Vi har möjlighet till vegetarisk kost varje dag för de barn/pedagoger som vill detta och alla äter vegetariskt en gång i veckan.

Sömn
Här finns möjlighet att sova inne på madrass, alternativt vila på matta. Föräldrar tar själva med sig kudde och filt och ansvarar för tvätt av dessa varannan vecka. Vi utgår från att barnen skall få den sömn de behöver för att få en stressfri dag på Bokhultet. Det är viktigt att ha en dialog med föräldrarna så att vi kan tillgodose övriga behov.

Hygien
Vi förväntar oss att barnets föräldrar följer allmäna regler gällande när barnet är sjukt eller barn som kan bära smitta och på grund av detta bör hållas hemma. Blir barnet sjukt under dagen ringer pedagogerna föräldrarna. Vi eftersträvar en öppen dialog med föräldrar gällande varför barnet är hemma med sjukdom. Vi följer rutiner för när vi tvättar händerna, d.v.s. innan lunch, mellanmål, bakning och vid toalettbesök. Föräldrarna ansvarar för att det finns ombyte på barnets hylla och kläder efter väder, t.ex. flera par vantar. Behöver barnet ta hem kläder som blivit smutsiga under dagen så hängs dessa på barnets plats och skickas hem samma dag. Föräldrarna namnar barnens kläder, så att de lättare kan komma tillbaka till hyllan. Ett plagg som är namnat kommer nästan alltid tillbaka medan ett plagg som inte är det oftare förblir försvunnet.

Aktiviteter
Vi har en planerad uteförmiddag i veckan. Då har barnen med sig hemifrån ett litet nyttigt mellanmål, utan socker. Vi följer årstidsväxlingarna och jobbar under hela året med temat naturen. En gång i veckan har vi gemensam sångsamling för barnen i båda husen. Den sista onsdagen i varje månad har vi visasamling då barnen får ta med sig en sak och berätta och visa för sina kamrater. Varje dag har de olika barngrupperna en samlig med varierande teman, se nedan.

Barngruppen
I förskolan går barn som är mellan 1 och 5 år. Förskolans avdelningar är:

  • Gläntan, 1-2 år
  • Dungen, 2-3,5 år
  • Ängen, 3-5 år

En typisk dag för barnen
Dagen börjar med att barnet lämnas utomhus, klädd för utelek. Beroende på väder och barnets takt går vi in runt 8.30-9.00 och har arbetspass fram till kl. 11.00. Barnen kan då fritt välja vad de vill arbeta med. Om de har svårt att välja finns vi där som vägledare. Det finns mellanmål framdukat under hela förmiddagen så barnen kan själva välja när de vill pausa och fika. Klockan 11.00 har vi samling och då går vi igenom vilken dag det är, vilka barn som saknas och sen är det upp till den pedagogen som håller i samlingen vad resten ska handla om. Det kan innebära allt från sång, till ramsor, aktuella teman i samhället eller något nytt material som man vill gå igenom. Klockan 11.30 äter vi lunch och därefter är det vila. De mindre barnen sover medan de som är äldre lyssnar på bok eller cd-skiva. Det kommer att variera efter årstiden om vi går ut efter vilan eller om vi tar arbetspass inne fram till mellanmålet som är kl. 14.00. Därefter går alla ut och barnen blir hämtade ute under eftermiddagen.

Montessori på Bokhultet
På Bokhultet arbetar vi enligt montessoripedagogiken. Arbetspasset, den sociala utvecklingen, observationer, den förberedda miljön, självständigheten, självkänslan och de sensitiva (känsliga) perioderna är basen i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en hög kvalitet i omsorg och pedagogisk verksamhet där vi sätter det enskilda barnets behov i centrum.

Kännetecken och visioner för skolan är:
• Montessoripedagogik i åldersblandade klasser
• Lära barnen att ta ansvar för sig själva och sin omgivning
• Vi arbetar för positiv värdegrund, samt med etik och attityder

Kontakta oss gärna:
Johanna Paulin
Arbetslagsledare Bokhultet
E-post: johanna.paulin@montessorivaxjo.se

Montessoriförskolan Bokhultet
Telefon: 0470–482 61
E-post:  bokhultet@montessorivaxjo.se

Följ gärna Bokhultet på VIM-bloggen!