Dokument

Här hittar du viktiga dokument för vår förskoleverksamhet.

Årsmöteshandlingar 2017
1. Verksamhetsberättelsen
2. Årsredovisningen
3. Dagordningen
4. Budget 2017

Riktlinjer
Riktlinjer för VIM v9_20151022

Stadgar
Stadgar för VIM v4.0 (Beslutade vid årsmötena 2015 och 2016)

Kvalitetsredovisning
kvalitetsredovisning 2015-2016

Engagerade föräldrar
Föräldrainsatser inom VIM

Syfte och mål med VIMbloggen
Information om VIMbloggen
Riktlinjer för VIMbloggen
Webbpolicy för VIMbloggen

Blankett för godkännande av bildpublicering
Godkännande av publicering av bilder

Säkerhetspolicy i VIM
Säkerhetspolicy
VIM policy för riskbedömning av utevistelse på förskolan slutversion

Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan 2018

Klagomålshantering
Rutiner för klagomålshantering
Blankett för klagomålshantering

Inspektionsrapporter
Inspektionsrapport Kronan
Inspektionsrapport Wälludden

Information om ansökan till förskoleklass på Växjö Montessoriskola (drivs ej av VIM)
VäxjöMontessoriskola