Dokument

Här hittar du viktiga dokument för vår förskoleverksamhet.

Riktlinjer

Riktlinjer för VIM v11_2018-10-24

Stadgar
Stadgar för VIM v4.0 (Beslutade vid årsmötena 2015 och 2016)

Kvalitetsredovisning

kvalitetsredovisning 2017-2018

Engagerade föräldrar
Föräldrainsatser-inom-VIM1

Syfte och mål med VIMbloggen
Information om VIMbloggen
Riktlinjer för VIMbloggen
Webbpolicy för VIMbloggen

Blankett för godkännande av bildpublicering
Godkännande av publicering av bilder

Säkerhetspolicy i VIM
Säkerhetspolicy
VIM policy för riskbedömning av utevistelse på förskolan slutversion

Integritetspolicy i VIM

Register-over-information-som-VIM-handhar.

Integritetspolicy-medlemmar-i-VIM

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan-2018

Klagomålshantering
Rutiner för klagomålshantering
Blankett för klagomålshantering

Inspektionsrapporter
Inspektionsrapport Kronan
Inspektionsrapport Wälludden

Information om ansökan till förskoleklass på Växjö Montessoriskola (drivs ej av VIM)
VäxjöMontessoriskola