Dokument

Här hittar du viktiga dokument för vår förskoleverksamhet.

Riktlinjer

Riktlinjer för VIM v11_2018-10-24

Stadgar
Stadgar för VIM v4.0 (Beslutade vid årsmötena 2015 och 2016)

Kvalitetsredovisning

kvalitetsredovisning 2017-2018

Engagerade föräldrar
Föräldrainsatser inom VIM

Syfte och mål med VIMbloggen
Information om VIMbloggen
Riktlinjer för VIMbloggen
Webbpolicy för VIMbloggen

Blankett för godkännande av bildpublicering
Godkännande av publicering av bilder

Säkerhetspolicy i VIM
Säkerhetspolicy
VIM policy för riskbedömning av utevistelse på förskolan slutversion

Integritetspolicy i VIM

Register-over-information-som-VIM-handhar.

Integritetspolicy-medlemmar-i-VIM

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan-2018

Klagomålshantering
Rutiner för klagomålshantering
Blankett för klagomålshantering

Inspektionsrapporter
Inspektionsrapport Kronan
Inspektionsrapport Wälludden

Information om ansökan till förskoleklass på Växjö Montessoriskola (drivs ej av VIM)
VäxjöMontessoriskola