Lokaler och utemiljö Bokhultet

bokhultetwebb

Montessoriförskolan Bokhultet ligger på I11 området. Här har vi gångavstånd till det natursköna och vackra Bokhultet. Varje vecka använder vi oss av naturreservatet då alla tre avdelningarna har en utedag och går till skogen.

Vi erbjuder en lugn och vacker miljö i våra nyrenoverade lokaler där allt är anpassat efter barnen och montessoripedagogiken. Här finns små barnanpassade toaletter, låga bord och stolar och kök i barnens höjd m.m. Vi erbjuder också mycket utevistelse och en beprövad pedagogik där barnet sätts i centrum. Varje vecka har vi en gemensam sångsamling, alla tre avdelningarna, och rörelsesamling utomhus.

Verksamheten bedrivs i två hus. I det ena har vi två småbarnsavdelningar, Gläntan (1-2,5år) och Dungen (2-3år). I det andra huset finns en syskonavdelningen som heter Ängen (3-5år). På Ängen har vi en ateljé på övervåningen där barnen fritt kan skapa, måla, pärla och arbeta i en kreativ miljö. Ibland är barn från den ena avdelningen på besök hos någon av de andra barngrupperna under dagen.

Skolgården mellan husen har en fin planlösning med en stor sandlåda och stenlagda cykelspår för barnens små trehjulingar som låses in i skjulet under nätterna. Här finns odlingslådor där barnen deltar vid plantering och lär sig om årstidernas växlingar. Den bakre gården erbjuder mer grästäckt mark med en rolig backe som barnen kan åka pulka på om vintrarna. Här finns också en större lekstuga, sandlåda, en båt, glasskiosk och ett lektåg med rutschkana. Det finns en diskho för vattenlek om somrarna samt ett vackert äppelträd som ger oss vacker blomsterprakt om våren, härlig sommarskugga, och äppelskörd till pajer m.m. när höstterminen drar igång i augusti. Bakgården renoverades under 2019.

“Hjälp mig att göra det själv” Maria Montessori