Lokaler och utemiljö Bokhultet

bokhultetwebb

Montessoriförskolan Bokhultet ligger på I11 området. Här har vi gångavstånd till det natursköna och vackra Bokhultet. Varje vecka använder vi oss av naturreservatet då alla tre avdelningarna har en utedag och går till skogen.

Vi erbjuder en lugn och vacker miljö i våra nyrenoverade lokaler där allt är anpassat efter barnen och montessoripedagogiken. Här finns små barnanpassade toaletter, låga bord och stolar och kök i barnens höjd m.m. Vi erbjuder också mycket utevistelse och en beprövad pedagogik där barnet sätts i centrum. Varje vecka har vi en gemensam sångsamling, alla tre avdelningarna, och rörelsesamling utomhus.

Verksamheten bedrivs i två hus. I det ena har vi två småbarnsavdelningar, Gläntan(1-2,5år) och Dungen(2-3år). I det andra huset finns en syskonavdelningen som heter Ängen(3-5år). På Ängen har vi precis utökad med en ateljé på övervåningen där barnen fritt kan skapa, måla, pärla och arbeta i en kreativ miljö.
Skolgården mellan husen har en fin planlösning med både sandlåda och stenlagda cykelspår för barnens små trehjulingar. Den andra gården erbjuder mer grästäckt mark med en rolig backe som barnen kan åka pulka på vintern. Här finns också en större lekstuga, sandlåda, en båt och ett lektåg med rutschkana.

“Hjälp mig att göra det själv” Maria Montessori