Jobba hos oss

Vi söker nya medarbetare
Har du stort intresse för barn och deras individuella utveckling? Välkommen till oss!  VIM expanderade och etablerade i höstas en ny förskola och söker därför ett flertal nya medarbetare för tillsvidareanställning.
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker här.


Förskoleidé
Vi är ett föräldrakooperativ i Växjö som driver tre förskolor med montessoripedagogik. Montessoripedagogiken präglar hela verksamheten och särskilt utmärkande för våra förskolor är:
♦ Lugn och skön miljö för barnen att vistas i.
♦ Alla barn blir sedda och ges möjligheter att utvecklas. De får möjlighet att arbeta ostört med det som intresserar under längre stunder.
♦ Pedagogerna sätter alltid barnet i centrum.
♦ Mycket utevistelse.

20150428-122724.jpgVad utmärker VIM som arbetsgivare
Du kommer att arbeta i ett föräldrakooperativ där engagerade föräldrar sitter i styrelsen och tillsammans med förskolechef tar beslut gällande verksamheten. Styrelsen har fullt förtroende för att de behöriga pedagogerna ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Varje förskola består av ett mindre
arbetslag med en arbetslagledare. Förskolorna samarbetar för att upprätthålla en sammanhållen pedagogisk tanke men varje förskola, och vidare varje avdelning planerar själva sin dagliga pedagogiska verksamhet. Planeringstid finns schemalagt för samtliga pedagoger.

Du får arbeta i en tillfredsställande miljö som pedagogerna mår bra i eftersom barnen är trygga och harmoniska. Sammanhållningen mellan kollegorna är stark och pedagogerna stöttar varandra oavsett vilken förskola man jobbar på. Pedagogerna ges även möjlighet till rotation inom de tre förskolorna.

20140621-135859-50339401.jpgDu får också möjlighet till kompetenshöjande fortbildning t.ex. genom att gå på utbildningar, göra studiebesök och du blir ständigt uppdaterad inom den pedagogiska forskningen genom systematiskt kvalitetsarbete baserat på LPFÖ 98/10 med montessoripedagogiken som grund. Ekonomiskt stöd ges för vidareutbildning till montessorilärare.

En viktig förmån är även de fina och vädertåliga ytterplagg som pedagogerna tilldelas för att kunna upprätthålla en bra utomhuspedagogik vid alla väder. Samtliga pedagoger serveras näringsriktig lunch tillsammans med barnen samt erhåller 1000kr/år i friskvårdsbidrag.

Röster från anställda
♦ Fantastisk gemenskap med kollegor och chef.
♦ Barnen som går här är väldigt självständiga och ges möjlighet att prova på saker utan onödig hjälp vilket gör att självförtroendet växer.
♦ Vi fostrar för fred och har ett bra förhållningssätt till barnen.
♦ Allt i miljön är anpassat och förberett för barnen, vilket gör att barnen lär sig vikten av att förbereda för nästa barn när de avslutar sitt arbete.
♦ Barnen har frihet att välja vad de vill arbeta med.
♦Materialet är genomtänkt och har ett syfte för barnens aktivitet.

IMG_2659-0.JPG

Är du intresserad av att arbeta inom vår verksamhet, skicka din ansökan via mejl till: ansokan@montessorivaxjo.se. Vid frågor angående ansökan, ring förskolechef Charlott Lundgren: 0709 94 23 15