Verksamhet Wälludden

verksamhetw

Maten

Maten kommer från Strandbjörkets Cateringfirma, samma mat som sjukhuset har i sin restaurang. Mat går att ordna för alla allergier och kosthållningar.
 Vi har möjlighet till vegetarisk kost varje dag för de barn/pedagoger som vill detta och alla äter vegetariskt en gång i veckan.

Sömn

Här finns möjlighet att sova inne på madrass alternativt matta eller ute i sovlådor. Föräldrar tar själva med sig sovsäck eller vad man känner är passande. 
 Vi utgår från att barnen skall få den sömn de behöver för att få en stressfri dag på Wälludden. Det är viktigt att man har en dialog med föräldrarna så att vi kan tillgodose övriga behov.

Hygien

Alla barn följer rutiner där vi tvättar händer efter toalettbesök samt efter vi varit ute och även före måltiderna. Föräldrarna står för att det skall finnas ombyte och kläder för väder, samt att man namnar alla sina kläder så att de kommer tillbaka på hyllan igen. Smutsiga kläder skickas hem samma dag.

Aktiviteter

Varje måndag är det utflyktsdag där barnen själva har med sig en väska med matsäck bestående av macka, frukt och varm eller kall dryck. Det är viktigt att det är en nyttig och bra matsäck.
 Nästan varje onsdag har Salongen (3-5 år) gympa på universitetet i Amfiumsalen.
 Varje Avdelning ansvarar för samlingarna under dagen men på fredag har vi en gemensam samling i hela huset där vi sjunger eller har visasamlingar (ett barn får valfritt välja ett föremål att visa och berätta om för sina kompisar).

Barngrupper

Gemaket: 2 pedagoger ca 7 barn (1-2 år)
Salen: 3 pedagoger ca 14 barn (2-3 år)
Salongen: 5 pedagoger varav en assistent ca 27 barn (3-5 år)

Hur ser en typisk dag ut för barnen

När barnen kommer på morgonen mellan 7.00 och 8.30 så lämnas barnen ute till pedagoger. Vid 8.30 går Salongens barn (3-5 år) in och börjar arbetspasset.
 Barnen på Gemaket (1-2 år) och Salen (2-3 år) väntar ute och leker av sig en liten stund till och går in efterhand som det är plats i hallen. 
Inne börjar redan arbetspasset för många i hallen med avklädnad, toalettbesök m.m. Dagen fortgår med arbetspass med bl. a. materialsamlingar. Vid 11.30 är det dags för lunch och alla barnen dukar med glas, bestick och talrik som man äter sin mat på.
 Efter maten har vi vila där barnen vilar till klassisk musik eller sover. Dagen fortsätter med utevistelse efter maten och mellanmålet plockas fram ca 14.30.

Montessori på Wälludden

På Wälludden arbetar vi enligt montessoripedagogiken. Arbetspasset, den sociala utvecklingen, observationer, den förberedda miljön, självständigheten, självkänslan och de sensitiva (känsliga) perioderna, är basen i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en hög kvalitet i omsorg och pedagogisk verksamhet där vi sätter det enskilda barnets behov i centrum.

Alla barn inom VIM´s organisation omfattas av kommunens tredje förtursregel.

Kontakta oss gärna:

Montessoriförskolan Wälludden
Södrabogränd
352 51 Växjö
Telefon: 0470-393 80
E-post:  walludden@montessorivaxjo.se

Följ gärna Wälludden på VIM-bloggen!