Lästips

“Följ barnet!” av Nina Hedlund

En nyskriven faktabas och inspirationskälla kring montessoripedagogiken. Boken går igenom de vanligaste frågorna kring Maria Montessori och hennes pedagogik, allt med inriktning på 1900-talets Sverige.

“Montessoripedagogik i förskola och skola” av Kristina Skjöld-Wennerström och Maria Bröderman Smeds

Allt fler föräldrar väljer montessoripedagogik som alternativ till den vanliga skolan. För dem och andra intresserade ges i den här boken en grundlig redogörelse för montessoripedagogikens syn på barnets psykiska och fyskiska utveckling och tankarna bakom metodiken

“Lära genom lek” av Lesley Britton

En handbok för föräldrar med barn mellan 2 och 6 år. Lesley Britton, en av Englands mest framstående montessoripedagoger, ger här en praktisk handledning i hur du som förälder genom olika aktiviteter kan stimulera ditt barn till kunskap och utvekling. Vardagliga göromål i hemmet som att laga mat, diska och städa kan bli ett spännande och lärorikt äventyr.

“Montessori i hemmet” av Elisabeth G Hainstock

Ännu en bok som visar hur du i hemmet genom lek och olika praktiska övningar kan stimulera ditt barn till kunskap och utveckling.

Förutom dessa nya titlar, rekommenderas följande klassiker av Maria Montessori:

  • “Barndomens gåta”
  • “Upptäck barnet”
  • “Barnasinnet”

Montessori-länkar

Svenska Montessoriförbundet

“Den totala montessorisidan” En mycket bra sida – på engelska – med all sorts information om Montessori och med länkar till andra montessoriorganisationer över hela jordklotet. Tanken är att denna sida på sikt ska bli “den totala montessorisidan”.

Diverse montessorilänkar