Anmälan

Om du vill anmäla ditt barn till vår verksamhet fyller du i detta anmälningsformulär där du också hittar praktisk information.
“Proceduren” är att du blir medlem i Växjö Intresseförening för Montessori genom att skicka in din anmälan och samtidigt betala in anmälningsavgift. Ditt barn placeras sedan i kön, inbetalningsdatum gäller som ködatum. Antagningen till våra förskolor sker löpande och barnet får börja när det fyllt ett år. Du kan anmäla ditt barn direkt efter födelsen. Syskon till barn som redan går i montessoriförskolan har förtur i kön.

Läs gärna igenom Växjö Intresseförening för Montessoris Stadgar fö VIM v4.0 i samband med er anmälan.

Om köläget:
På grund av naturlig rotation i barngrupperna, sker den huvudsakliga antagningen till höstterminen. Vid mån av plats kan dock antagning av enstaka barn ske även vid andra tider.