Auktorisation

Föräldrar i Sverige kan idag välja skola för sina barn. Det gäller då för varje förskola att visa sin inriktning och att påvisa hög kvalitet.

Svenska Montessoriförbundet, SMF, har sedan 1994 bedrivit auktorisation av montessoriskolor. Dessa har därmed fått hjälp att visa upp hög standard på undervisningen. En auktorisation är en värdesäkring, både för föräldrarna och förskolan, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet anser skall gälla för en auktoriserad montessoriskola.

Auktorisationen sker varje år och gäller ett läsår i taget. En auktoriserad förskola eller skola skall alltså, även om förutsättningarna är oförändrade, ansöka på nytt varje läsår

Montessoriförbundets hemsida finns förteckning över auktoriserade skolor/förskolor. De uppfyller därmed följande kriterier:

  • Montessoriutbildad personal
  • Undervisningen skall vara åldersintegrerad.
  • Förberedd miljö, utrustad med anpassat montessorimaterial.
  • Det fria valet tillämpas.
  • 2 – 3 timmars arbetspass.
  • Skriftligt förda elevkort.
  • Individuella utvecklingsplaner.