Montessori – introduktion

Montessoripedagogiken skapades av Maria Montessori (1870-1952), en italiensk pedagog som var den första kvinnan i Italien att erhålla en examen i medicin. Hon öppnade sedan en skola för barn som ansågs ha svårt med att lära sig läsa och skriva. De metoder hon utvecklade i sin skola visade sig vara mycket framgångsrika – för alla barn.

Vad är Montessoripedagogik? Det är svårt att göra en enkel sammanfattning. En god skola bygger man inte på några få idéer och principer. Tvärtom krävs det många genomtänkta idéer som tillsammans bildar en helhet. Att lära sig pedagogiken tar tid. Så, lägg gärna en stund på att läsa in dig, dels på våra sidor, dels på Svenska Montessoriförbundets hemsida. Efterhand kommer du förstå mer och mer.

Maria Montessori ansåg att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Hon märkte att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon, att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå, prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann, att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna.

Hon upptäckte bland annat:

  • att inlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
  • att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
  • att barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.
  • att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.

En viktig grundtanke är att barnet ska vara i centrum. För att det ska fungera krävs pedagoger som är duktiga på att identifiera varje barns behov samt vilken stimulans just hon/han behöver.