Verksamhet Kronan

Kronan_verksamhet

Maten

Vi beställer vår mat från Restaurang Strandbjörket. Då vår mat levereras från Växjö lasaretts centralkök känner vi stort förtroende för att de barn och pedagoger som av olika anledningar (allergi, religion, mm) behöver specialkost får ett säkert alternativ.

Sömn

På Kronan finns möjlighet att sova inne på madrass eller ute i sovlåda. Man tar själv med sig sovmaterial såsom kudde, täcke, sovsäck, filt mm, beroende på var ni tillsammans med pedagogerna bestämt att ert barn ska sova. De barn som inte sover har en halvtimmes vila med bokläsning där barnen i mindre grupper får en stunds avkoppling och tid för sig själv. Barnen sover/vilar efter lunch. Vi utgår från varje barns behov av sömn för att få en harmonisk dag och tidens bestäms i samråd med föräldrarna.

Hygien

Vi arbetar aktivt med barnens självständighet och i det ingår allt från kläder till toalettbesök.

Redan när barnen som 1- åringar lämnas på förskolan skapar vi rutiner kring handtvätt. Vi tvättar händerna när vi varit ute, efter blöjbyte och toalettbesök, innan vi äter mellanmål och lunch och innan vi utför praktiska mat- och bakningsövningar.

Pedagogerna observerar barnens utveckling för att på bästa sätt tillsammans med föräldrarna hjälpa barnet i sin strävan att bli blöjfri.

Aktiviteter

På måndagar har alla barn på Kronan en förmiddagsutflykt. Barnen tar då med sig en ryggsäck med ett enkelt och nyttigt mellanmål bestående av smörgås, frukt och dricka (varm eller kall). I mindre grupper går vi sedan till något lämpligt utflyktsmål. Varje måndag har ett speciellt temaområde. Temaområdet handlar om olika saker vi ser och upplever i naturen.

Varannan onsdag har vi gemensam sångsamling då alla barn och pedagoger på Kronan samlas och sjunger tillsammans.

Barngrupper

Nyckeln: barn mellan 1-2 år, 8 barn och 2 pedagoger –fokus på trygghet och rutiner
Spiran: barn mellan 2-3 år ,12-13 barn och 3 pedagoger –fokus på självständighet i det dagliga livet
Äpplet: barn mellan 3-5 år,  20-23 barn och 3 pedagoger –fokus på självständighet och frihet under eget ansvar samt socialt samspel.

Hur ser en typisk dag ut för barnen

Barnen lämnas ute på Kronan. När barnen önskar och behöver gå in delas vi på respektive barngrupp. I hallen får barnen tid och möjlighet att i lugn och ro klä av sig sina ytterkläder och hänga upp på sin plats. Under arbetspasset (8.30-11.30) får barnet själv välja aktiviteter utifrån de material som finns på förskolans hyllor. Alltifrån praktiska mat- och bakövningar till material som stimulerar barnens läs-, skriv- och matematikutveckling. Under förmiddagen serveras mellanmål. Kl 11.00 eller strax efter är det dags att avsluta sina aktiviteter och samlas för samling. Kl 11.30 äter vi lunch, barnen får då duka fram sin plats med tallrik, bestick och glas. Efter maten dukar man av efter sig och sen är det dags att sova eller vila en stund innan eftermiddagens aktiviteter ute eller inne fortgår. Kl. 14 serveras eftermiddagens mellanmål.

Överinskolning mellan grupperna sker under terminens gång och är då färdig vid varje terminsstart. ”Följ barnet!” är utgångspunkt för tillvägagångssättet.

Alla barn inom VIM´s organisation omfattas av kommunens tredje förtursregel.

Montessori på Kronan

På Kronan arbetar vi enligt montessoripedagogiken. Arbetspasset, den sociala utvecklingen, observationer, den förberedda miljön, självständigheten, självkänslan och de sensitiva (känsliga) perioderna, är basen i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en hög kvalitet i omsorg och pedagogisk verksamhet där vi sätter det enskilda barnets behov i centrum.

Kronans inriktning och uppdrag

  • Kronan vill erbjuda förskolepedagogik av hög kvalitet baserat på montessoripedagogiken.
  • Vi vill skapa en förskola där alla känner sig trygga, uppskattade och sedda för den person man är.
  • Vi strävar efter ett flexibelt och öppet tänkande hos personalen vilket då leder barn och föräldrar in i samma anda.
  • Förskolan Kronan ska lägga grunden till ett livslångt lärande där alla barn erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet.

Kontakta oss gärna:

Montessoriförskolan Kronan
Honnörsgatan 21 (I 11- området)
352 36 Växjö
Telefon. 0470–120 48
E-post: kronan@montessorivaxjo.se eller jessica.nilsson@montessorivaxjo.se

Följ gärna Kronan på VIM-bloggen!