Tema smak

På samlingen har vi fått möta våra kompisar, Pelle och Kajsa, och följa med dem på deras smakresa genom världen. Dom började berätta om sin resa när dom upptäckte smaken surt. Pelle och Kajsa berättade att dom flög till Italien och där tog båten till ön Sicilien. På Sicilien besökte dom en citron och en limeodling och fick smaka… oj så surt det var!

Vi har också använt de sura frukterna som stämplar och skapat fina mönster.

Mål från läroplanen som vi arbetar mot i detta temat:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Lite nytt på Äpplet och välkommen Seikwano!

Igår förmiddag var Äppelpedagogerna på studiebesök på Villa Lärkan, en montessoriförskola i Hässleholm. Väldigt trevligt och givande :).

Eftermiddagen ägnade vi åt att möblera om på Äpplet och därmed äntligen göra plats för vår nya vän Seikwano, en giraff från Afrika som i 15 år “tjänstgjort” på Wexnet. Med Seikwando kom ett brev, som vi gemensamt läste på samlingen idag. Då kom även Spiran in och var med. Barnen blev inspirerade och sugna på att visa sina bästa danssteg för Seikwando, enligt uppmaningen i brevet, och var väldigt överens om hur man ska vara mot honom och varandra; vara snälla och klappa försiktigt.

Tack Wexnet, för att vi fick äran att ärva honom 🙂

2013årsträff

Idag träffades alla barn i VIM som är födda 2013, på Wälludden för ett gemensamt arbetspass. Det är uppskattat och roligt att träffa andra kompisar och testa deras materiel. Allra mest uppskattat var nog frisörleken :), och att träffa kompisarna från de andra förskolorna. Åka buss är ju också alltid spännande! Vi fick även möjligheten att göra en yogasaga tillsammans, det frågade barnen efter redan när vi kommit tillbaka till Kronan, så nu ligger yogaboken redo att användas snart igen. Det är väldigt inspirerande även för oss pedagoger att träffas och få ny inspiration av varann!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Äntligen utflykt!

I måndags var det äntligen läge att komma iväg på utflykt igen! Den här gången gick hela Äpplet till skogen och fikade och lekte. Mycket uppskattat av både barn och vuxna.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Visasamling

I fredags var det dags för visasamling på Äpplet och vi fick en väldigt mysig stund tillsammans, alla var engagerade i att visa, berätta och lyssna på varandra 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

 

Ordning i hallen!

Igår fick ett barn hjälpa till att märka upp korgarna för kvarglömda kläder i Äpplets hall :). Ta gärna för vana att kolla över ert barns kläder i hallen när ni hämtar! Det gör barnens och pedagogernas arbetsmiljö trevligare. Några har ännu inte märkt sina röda påsar, namnlapparna står på en av de vita hyllorna, gör gärna det snarast.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö,

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Vila

I ateljen var det dags att välja en ny kapitelbok medelst röstning; Sagasagor eller tredje boken i serien om Nina. Alla röstade på Nina, det är verkligen en favorit här, bland både barn och vuxna.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

En samling

I en av samlingsgrupperna på Äpplet har vi lekt med språk igår och idag, begrepp, lägesord och läsning bland annat 🙂

Barnen var engagerade och hjälptes åt när det var lite klurigt…

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Siffror

I går lyste flitens lampa i matematikdelen på Äpplet, efter den här prestationen räknade barnet även addition 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Snökonstnärer

 

Äntligen snö och vi passade på att ta ut lite färger 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin skapande förmåga

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,