Visarummetsamling

I onsdags var det äntligen dags att få visa bilder på sitt rum för kompisarna, vilket var mycket uppskattat! Både barn och pedagoger fick ställa sig upp och berätta när vårt rum visades upp. Tack alla föräldrar som hjälpte barnen med bilderna 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

Tisdag

Ett litet smakprov på vad som hände på Äpplet igår!

Det bakades banankakor, mums 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Det är extra roligt att jobba med bokstäver när man jobbar tillsammans med sina kompisar!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Så kom det äntligen en omgång snö till, vilka glada barn vi hade som roade sig!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Måndagssamling på Äpplet

Efter vår måndagsutflykt hade vi samling!

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 

Samling

Igår på utflykten hittade en grupp is, som de tog med hem och lät oss undersöka i samling. Vi la isen i en skål hos Gunnar, som ju bor i vårt akvarie numera. I går kändes isen kall och i dag var det bara vatten i skålen….. Det var även lite saker i vattnet och därför hällde vi det genom ett kaffefilter för att se vad som händer då? Vi uppmärksammade även att Gunnar har namnsdag idag 🙂 och hur det känns att vara glad!

Ur Lpfö;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Äntligen kom snön!

Välkommen snön, stanna gärna kvar hos oss, och låt oss härmed presentera vår nya vän Rikard 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Grupperna har fått namn!

Äpplet har satt namn på det som tidigare kallades “inne-och utegrupp”, så numera heter grupperna Hjärtgruppen och Stjärnorna. Så här gick det till när gruppen stjärnorna fick sitt namn.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Snällkalendern

På Äpplet öppnar vi varje dag vår snällkalender, den utmanar oss att sprida snällhet <3. Vi har bland annat testat att bjuda på leenden och att hälsa på varandra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

• utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Småboktips!

I går läste halva gruppen på Äpplet en av böckerna i vårt Småboksprojekt. Den var skriven på rim och barnen blev väldigt inspirerade till att rimma vidare. De gillade även handlingen i boken.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Projekt små bokktips

På föräldramötet pratade vi om att vi deltar i ett projekt som biblioteket anordnar och nu har vi höstens första “uppgift” med några barn på Äpplet. Inlägget finns att se på @smaboktips på Instagram #montessoriförskolankronan.

En härlig torsdagspromenad.

På vår torsdagsutflykt hände mycket spännande saker! Vi hittade en brevlåda i ett träd med en låda i. Det var en station för geocaching. Vi berättade lite om att det finns en app man kan ha i sin telefon där man via gps kan hitta sådana stationer. Vi tittade på sakerna och skrev ett meddelande i blocket och sen stoppade vi tillbaka sakerna igen.

På väg tillbaka till Kronan träffade vi Gunnar. Han ville gärna följa med oss och bo i vårt akvarium:)

Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, de tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.