Kronan och Bokhultets knutsdans!

Idag har barnen på Kronan och Bokhultet haft julgransplundring tillsammans vid i11´s stora julgran. Castellum hade börjat plocka ner en del men vi dansade runt den del som fortfarande var kvar. Stubben förlängdes med Bokhultets gran :-).

Nu är glada julen slut…

förskolan sak sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

Resultat av trivselenkäten

Den trivselenkät som genomfördes i slutet av februari är nu genomgången och analyserad. En del frågor var nya i denna omgång jämfört med den förra enkäten, men för de frågor som var desamma ökade nöjdheten från 83 % till 88 %, en ökning med 6 %!

Väl värt att lyfta fram är hur höga poäng vi såg i frågorna som rör upplevd kontakt med förskolan i allmänhet och pedagogerna och förskolechefen i synnerhet, stödet till våra barn och deras utveckling samt den påverkan ni upplever att barnen har över sin egen situation i förskolan.

Frågor vi behöver arbeta vidare med och informera ytterligare kring är styrelsens arbete och förståelsen för naturens kretslopp.

Svarsfrekvensen var även den god, 86 % vilket inte bara säkerställer resultatet utan också visar på ett stort föräldraengagemang som vi är mycket glada över.

Vi i styrelsen vill också passa på att önska alla familjer en trevlig sommar!

Fortfarande platser kvar till teatern

Nu till helgen bjuder VIM alla medlemmar på teater som IOGT-NTO anordnar på Vattentorget varje år.

Följande föreställningar körs lördag 10 maj: 

25 PLATSER KVAR!   Kl 11:00 – Spökvägen 13
En teater med dans kring temat att vara en helt vanlig tjej
med vanliga funderingar kring livet. Dramat utspelar sig i spökmiljö.

20 PLATSER KVAR!   Kl 15:00 – Farfars hemlighet
En teater med spännande scenlösningar och stämningsfulla kläder.
Teatern handlar om allas våra hemligheter, främst farfars.


Följande föreställningar körs söndag 11 maj:

FULLBOKAD!!! – Kl 14:00 – Pippi på de sju haven
Sex junisar spelar denna pjäs där tal, sång och dans förekommer.
Självklart finns Herr Nilsson med och ställer till det.

15 PLATSER KVAR!   Kl 16:30 – Trollkarlen från Oz
I denna kända pjäs möter vi de klassiska rollerna: Dorethy, Toto, Plåtman,
Fågelskrämman, Lejonet, Häxan-Nord, Häxan-Väst, Faster Emily och Trollkarlen i Oz.

Anmälan skickas till jenni.ahlgren@gmail.com omgående och det är först till kvarn som gäller!

 

Anmälan görs med namn på barnet, samt det totala antalet vuxna och barn som kommer från varje familj.

Välkomna!

Teaterinbjudan

Nu finns det möjlighet för medlemmar i VIM att bjudas på en härlig kulturupplevelse. Vår förra ordförande Jenni Ahlgren har återigen ordnat fribiljetter till Junis (IOGT-NTOs juniorförbund) teateruppspel. Det finns fyra olika föreställningar att välja mellan, så att varje familj kan välja vilken föreställning som passar dem bäst. Vi har fått tillgång till 30 platser på varje föreställning

Anmälan skickas till jenni.ahlgren@gmail.com senast måndag 5 maj.

Anmälan görs med namn på barnet, samt det totala antalet vuxna och barn som kommer från varje familj.

Anmäl snarast, det är först till kvarn som gäller på platserna (max 30 pers. per föreställning).

Plats: IOGT-NTO – Vattentorget (inomhus), Växjö. Datum och tid enligt nedan.

Lördag 10 maj
kl 11: Spökvägen 13
Härlig föreställning som vänder sig till barn som undrar hur
det kan vara att flytta och byta skola. I denna uppsättning blir
det extra spännande då det spökar i det nya huset. Tal, dans och musik.
Manus och regi: Veronika Elf och Nina Bengtsson

kl 15: Farfars hemlighet
Denna föreställning handlar om att ett hus som ska rivas.
Barnen som brukar leka där tycker inte om det.
De vill ha huset kvar och farfar vet om vilka möjligheter
till äventyr som huset inbjuder till.
Manus: Lina Mandorff och Mirjam Gällring

Söndag 11 maj
kl 14: Pippi på de sju haven
Här spelar några få barn denna Pippiföreställningen. Självklart finns de kända figurerna med
som Pippi, Annika och Tommy o.s.v. Herr Nilsson spexar också till det.
Tal, dans och mycket sång.
Ledare: Ellinor Johansson och Thea Konradsson 

kl 16.30: Trollkarlen från Oz
Föreställningen följer boken och innehåller både tal och sång.
Spännande kläder, rekvisita och fantastiskt fint sminkade skådisar!
I rollerna möter du Dorethy, hunden Toto, Plåtman, Fågelskrämman,
Lejonet, Häxorna Nordan och Västan, Faster Emily och trollkarlen i Oz.
Manus: John Harrysson Regi: Felicia Liljenberg

Förmiddagens arbetspass på Äpplet den 22:e januari

Idag har vi haft full aktivitet på Äpplet och många mål från läroplanen har varit aktuella.

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande och utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Påsklovsgympa

Idag, onsdag, har 3-5 åringarna (Salongen och Äpplet) på Wälludden och Kronan haft gymnastik på Olympen på Universitetet.

harskutt på bänk

Här övar vi på grundmotorikformen: STÖDJA. Vi hoppar upp med fötterna på bänken, lägger tygnden på armarna och hoppar ner med en fot på var sin sida av bänken.

Kasta och fånga

Vi tränar på grundmotorikformerna: KASTA och FÅNGA. Vi använder schalar, jonglerbollar och stora bollar.

balansera

Här utmanar vi vår grundmotorikform: BALANS. Vi går framåt och bakåt.

Hoppa jämfota i rockring

Vi tränar grundmotorikformen HOPPA genom att hoppa hage på 1 eller 2 ben.

Dribbla med boll

Vi tränar oss på att dribbla slalom…

…och skjuta…

Skjuta i mål

…Ja! det blev mål…

Ja det blev mål

Vi lekte med fallskärmen. Bollen kunde med vår hjälp både rulla runt i fallskärmen och hoppa högt… …utan att åka över kanten.

Lek med fallskärmen

Vi avslutade gympan med att vila och slappna av…

Vila under fallskärmen

Barnen på Wälludden har nära så dom kan gå tillbaka till förskolan. Barnen och fröknarna från Kronan åker buss…

Bussresan hem