Förälder på besök

I onsdags hade jag förmånen att vara med och sitta på stolen.

När vi hade kommit in var det dags för samling. Alla barnen satte sig lugnt och stilla på mattan efter att de hade satt upp sin bild på tavlan, som visade att de var här idag. Samlingen kunde börja. Vilket fint sätt att börja morgonen på!

Inför Lucia bakas det pepparkakor för fullt och det är verkligen imponerande att se vilket lugn pedagogerna har med barnen. Min son satt en lång stund och kavlade och la upp fina pepparkaksgubbar på plåten.

När det var dags för mellanmål kom min son till mig bärandes på en silverbricka där det stod en kaffekopp med fat och en liten kanna med kaffe samt en knäckemacka. Han var mycket stolt när han överlämnade brickan!  Sedan satte han sig själv vid barnens lilla bord, med plats för två barn och började äta mellanmål med en kompis. Det är fantastiskt att se hur Montessoripedagogiken fungerar i det vardagliga livet för barnen på förskolan!

Stort tack för att jag fick besöka er! Ni, alla pedagoger är otroligt proffsiga och tack vare er kunskap och engagemang får barnen en harmonisk och lärande miljö att vara i!

Stina Rydström,  förälder på Wälludden

image

Styrelsemöte november och december

Mitt i decemberruschen har vi föräldrar som sitter i styrelsen hunnit med ett möte. På agendan den 10:e december stod bland annat:

  • Vikten av att öka föräldraengagemanget i föreningen
  • Planering av årsmöte
  • Budget 2016

Den 11:e november genomförde vi också ett möte. Då tog vi bland annat upp följande ärenden:

  • Nytt hyreskontrakt för Wälludden
  • Planerad byggnation vid Wälluddenområdet
  • Invigning av Bokhultet

Kommande mötesdatum för 2016 är satta till 14 januari och 9 februari kl 18:30-21:00 på Bokhultet. Den 17:e mars är det årsmöte på Wälludden kl 18:30.

Resultat av trivselenkäten

Den trivselenkät som genomfördes i slutet av februari är nu genomgången och analyserad. En del frågor var nya i denna omgång jämfört med den förra enkäten, men för de frågor som var desamma ökade nöjdheten från 83 % till 88 %, en ökning med 6 %!

Väl värt att lyfta fram är hur höga poäng vi såg i frågorna som rör upplevd kontakt med förskolan i allmänhet och pedagogerna och förskolechefen i synnerhet, stödet till våra barn och deras utveckling samt den påverkan ni upplever att barnen har över sin egen situation i förskolan.

Frågor vi behöver arbeta vidare med och informera ytterligare kring är styrelsens arbete och förståelsen för naturens kretslopp.

Svarsfrekvensen var även den god, 86 % vilket inte bara säkerställer resultatet utan också visar på ett stort föräldraengagemang som vi är mycket glada över.

Vi i styrelsen vill också passa på att önska alla familjer en trevlig sommar!

”Ibland brukar vi föräldrar hjälpa till på förskolan”

diskaDet var förklaringen som min dotter fick när hon upptäckte att jag stod i förskolans kök och diskade soppskålar, glas, bestick och grytor från hennes lunch. Klockan var fyra och jag gjorde mitt jourpass eftersom någon pedagog var hemma pga sjukdom denna dag.

Det kändes bra att kunna rycka in och göra en punktinsats för att underlätta arbetet för de pedagoger som var på plats, så att de kunde lägga sin tid på barnen i stället för på disken.

Föräldraengagemanget är viktigt inom vårt föräldrastyrda kooperativ VIM. När man går med i föreningen förbinder man sig till att bidra med ett visst antal timmar per år. Men den stora vinsten och poängen är ju att få vara delaktig och kunna påverka sitt barns förskola.

Här på bloggen kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns att engagera sig i föreningen och påverka beslut som rör förskolan.

VIM- ett föräldrakooperativ
Föräldrainsatser inom VIM

//Lotta, nyvald ordförande och mamma till Joni 3 år.

VIMs nya styrelse

Här är föräldrarna som engagerar sig i VIMs styrelsearbete under 2014/2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÖvre rad; Stefan Haglund (kö), Ulrika Hillström (kassör), Anna Widströmer (personal), Caroline Gabrielsson Palmqvist (vice ordf.), Veronica Ülgen (sekreterare).
Nedre rad;  Johan Thor (ledamot), Isabelle Girona (marknad), Lotta Frånberg (ordf.) Linnea Bjällebo (information).

Barns delaktighet och inflytande

image

Barnen upptäckte att det blev blött på golvet i hallen efter mammor och pappor. De ville då sätta upp en lapp för att påminna…

“Snälla mamma och pappa
Ta av er era skor på mattan eller ta på er dom blå skydden.
Vi blir blöta om fötterna.
Barnen på Äpplet!”

Mål från lpfö-98 rev 2010
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmedfå möjlighet att påverka sin situation.