Renovering på Kronan!

Äntligen är vi igång med kronans renovering. Hittills har Nyckeln och Spiran fått ny väggfärg.

MålareMalte målar våra väggar och det blir så fint.

Trots eller kanske tack vare lite kaos och rörigheter i miljön skapas nya lärsituationer och barnen integrerar tillsammans över avdelningarna.

Innan vi kunde flytta tillbaka till spiran städade vi noga…

Så fint resultatet blev på Spiran…

 

Målning

 

Förra veckan fick de barn som ville, på Äpplet, hjälpas åt att måla vårt docklekskrypin. De målade med liv och lust och resultatet blev färggrant och vackert.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Tema vårblommor på Nyckeln

Under några veckor har vi pratat mycket om våra vårblommor. Måndagsutflykterna har inriktats mot att titta på och upptäcka trädens knoppar och nya blommor som kommit upp ur jorden.

DSC_0726

Detta har vi kombinerat med att praktiskt skapa och måla blommor på olika sätt. Vi har tryckt tulpaner med hjälp av en gaffel och målat kottar i vårblommornas färger.

photo-collage-maker_oezahf.png.png

När vår tulpantavla torkat satte vi upp den på Nyckeln. Till tavlan sattes också bilder upp där barnen ser sin aktivitet. Detta ger möjlighet till många samtal om aktiviteten och barnen ser sig själva i aktiviteten.

DSC_0738

Titta! där målar jag…

photo-collage-maker_4lxnvl.png.png

Mål från Lpfö-98/10

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Arbetslaget ska:

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

Höstlöv på Nyckeln

Barnen på Nyckeln har pysslat med och skapat höstlöv.

lagar trolldeg 2

Vi började med att laga till trolldeg, salt, vetemjöl och olja blandas. När det varma vattnet hälls i får fröken ta över.

bakar löv

När degen sovit i kylskåpet över natten var det dags att börja baka. VI kavlar och bakar och alla barnen hjälps åt att baka en hel plåt med höstlöv.

Vi målar höstlöv

När degen torkat är det dags att måla…

målar med hela kroppen Hela kroppen involveras

Vi använder hela kroppen och framför allt våra händer när vi målar och då hamnar färgen lite överallt, till och med i munnen :-), tur färgen är ätvänlig ;-)!

Höstlöven hänger fint i fönstret

Det färdiga resultatet hänger fint i fönstret.

Mål som berörs från läroplanen

Barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, självständighet och tillit till sin egen förmåga, sin motorik och får insyn i teknik i vardagen och hur den fungerar. Barnen utvecklar också sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och tar ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö