Praktiska livet

Vi har mycket fokus på praktiska vardagliga övningar på Nyckeln just nu.

2015-01-21 10.20.29Vi sopar makaroner

2015-01-21 10.53.55Vi flyttar vatten med svamp

De praktiska vardagsövningarna är grunden i montessoripedagogiken och hjälper barnet att utvecklas fysiskt, emotionellt och socialt. Övningarna stimulerar barnens motorik och hjälper dem att förstå och hantera sin omvärld.

I Lpfö-98 rev 2010 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt bidrar till en god språkutveckling.