Tisdag

Ett litet smakprov på vad som hände på Äpplet igår!

Det bakades banankakor, mums 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Det är extra roligt att jobba med bokstäver när man jobbar tillsammans med sina kompisar!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Så kom det äntligen en omgång snö till, vilka glada barn vi hade som roade sig!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Sensoriskt material

På nyckeln arbetar vi med “mini” cylinderblocken. Barnen tränar öga-hand koordination, fin motoriken och även tränar sin koncentartionsförmåga.

Givande föreläsning om traumamedvetenhet i förskolan

Huvudskyddsombudet Lena och förskolechef Lotta i VIM lyssnade på den engagerade psykologen Anna Hellberg från Skåne på tisdagens förmiddag. Hennes nya bok handlar om hur vi upptäcker barn med trauma och hur vi på bästa sätt hjälper barn med traumatiska upplevelser. Förskolan spelar extra stor roll för dessa barn och Annas fantastiska förhållningssätt inspirerade oss att sprida budskapet och verktygen vidare.  

Snällkalendern

På Äpplet öppnar vi varje dag vår snällkalender, den utmanar oss att sprida snällhet <3. Vi har bland annat testat att bjuda på leenden och att hälsa på varandra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

• utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

MER-CAFE på Kronan


Torsdagskvällen 26 oktober träffades cirka 20 montessorilärare från Småland och Blekinge för att samtala kring ämnet “Inne bra men ute bäst”. Pedagogiska professorn Kerstin Signert inledde med en kort föreläsning och därefter inspirerande vi varandra genom att berätta hur vi använder utemiljön som ett pedagogiskt montessorirum.

2012årsgruppen

Äntligen blev det dags för detta läsårets femåringar att åka på 2012årsgrupp!

 

Tisdagens utegrupp

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Delade barngrupper

I tisdags körde Äpplet i gång så smått med delad barngrupp, vilket vi kommer att försöka ha på tisdagar och torsdagar framöver. Det innebär att halva gruppen går in och arbetar medan halva gruppen går/åker iväg eller stannar ute på gården lite längre. Detta gör vi bland annat för att skapa bättre arbetsro och ge barnen möjlighet att hitta nya konstellationer i mindre grupp.

Ena gruppen gick till skogen och här är lite av vad vi hann med under förmiddagen…

Förskolan ska sträva efter att varje barn (ur lpfö )

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Begrepp

Byggt ett HÖGT och ett LÅGT torn, ett BRUNT och ett ROSA. Det behövdes både stol och en pedagogs hjälpande hand för att få till det HÖGSTA 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Tema Asien- Kina och Japan 

Igår hade vi en mycket spännande och intressant samling som handlade om Japan och Kina. Saga hade på sig kungfukläder och berättade om typiska föremål, städer, traditionella maträtter, hur man hälsar m.m.

På eftermiddagen jobbade barnen i köket med en praktisk vardagsövning. De fick koka nudlar och testa att äta med pinnar. 

I pysselhörnan fick de möjlighet med en äkta kinesisk pensel för kalligrafi att skriva “hej” på kinesiska med! 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för andra kulturer, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (lpfö 98/10).