Pussel

DSC_0049

När man har ägnat en låååång stund åt att pussla ett stort och svårt pussel 🙂

Ur LpFö -98 rev 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Present!

Idag var det sista dagen för vår praktikant. Hon hade med sig ett paket som vi hjälptes åt att öppna.

image

I paketet fanns ett pussel med Bamse och hans vänner. Det testades flitigt under förmiddagen.

image

image

Förmiddagens arbetspass på Äpplet den 22:e januari

Idag har vi haft full aktivitet på Äpplet och många mål från läroplanen har varit aktuella.

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande och utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Pusselmorgon!

Torsdagens arbetspass inne startades med att flera barn arbetade med olika pussel. Här ser vi en flicka som först mycket koncentrerat pusslade ett pussel där ett barn tar på sig kläder för att sedan direkt gå vidare till världsdelspussel där hon koncentrerat pusslade och la ut de olika världsdelarna på jordglobshalvorna.

 

 

 

 

Mål ur Lpfö 98 rev. 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar.

  • Utveckling och lärande.
    • Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
    • Upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
    • Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
    • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning.