Kringelbaket fortsätter

I fredags fortsatte vi baket, den här förmiddagen lades det stor vikt vid att hålla koll på klockan, för att veta när degen jäst färdigt 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Kringelbak

Idag har barnen på Äpplet förberett inför föräldracafet nästa vecka 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskollärare ska ansvara för

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Ordning i hallen!

Igår fick ett barn hjälpa till att märka upp korgarna för kvarglömda kläder i Äpplets hall :). Ta gärna för vana att kolla över ert barns kläder i hallen när ni hämtar! Det gör barnens och pedagogernas arbetsmiljö trevligare. Några har ännu inte märkt sina röda påsar, namnlapparna står på en av de vita hyllorna, gör gärna det snarast.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö,

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Julfest!

Idag hade Kronan sin julfest.Vi inledde med dans kring granen utanför Idrottskliniken, vi nådde näääästan runt den 🙂

Sen gick vi in på respektive avdelning och förmiddagsfikade på clementiner och/eller cupcakes. Inne på Äpplet hjälptes vi åt att förbereda genom att t.ex. skriva placeringskort, dammsuga efter fikat, skära gurka mm innan vi samlades i allrummet för lite fysisk aktivitet och filmvisning. Sen var det dags att ta för sig av allt det goda!

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö, och
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Stort tack till alla föräldrar som bidragit till vår mysiga fest 🙂

Min plats i universum -Europa

Nu har vi via rymden, solsystemet och jorden kommit fram till vår världsdel Europa.

På den färgade jordgloben är vår världsdel röd men i verkligheten har vi fått se flera bilder på hur det kan se ut i Europa.

Vi har tittat på vilka olika djur som lever och bor i Europa.

En dag tittade vi på olika flaggor och målade vår egna.

Vi avslutade Europa med att smaka på några olika livsmedel.

Under veckorna med Europa har vi varit på två hembesök, ett ganska nära förskolan och ett ganska långt bort…

Läs gärna vår projektplanering

Projektplanering VIM 2018 vår plats i universum

Visarummetsamling

I onsdags var det äntligen dags att få visa bilder på sitt rum för kompisarna, vilket var mycket uppskattat! Både barn och pedagoger fick ställa sig upp och berätta när vårt rum visades upp. Tack alla föräldrar som hjälpte barnen med bilderna 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

Fantastisk sommarfest på Wälludden

image
Det var en stor publik som förväntansfullt stod framför Wälluddens smyckade veranda på tisdagens eftermiddag. Det var några föräldrar, pedagoger och barn som hade pyntat och förberett så festfint.
Alla barn och pedagoger framförde en omfattande repertoar av sina favoritsånger, alltifrån “Det var en haj” till “Guld och gröna skogar”. Barnen var riktigt taggade och sjöng och klämde i ändå från tårna och pedagogernas engagemang var enastående. Publiken var hänförd och alla fick varma applåder.

image
Inte ett öga var torrt när de tolv barn som ska lämna förskolan för att ta klivet till grundskolans förskoleklass, avtackades med en ros och en symbolisk medalj som påminner om alla projekt om världen barnen har arbetat med under året.
Pedagogerna tackades med en sommarpresent från VIM och trivselgruppen gav presenter till förskolan för de pengar som fotografiförsäljningen inbringat.
Helt enligt traditionen samlades alla familjerna i Wälluddens trädgård på pick-nick och de tolv tårtorna hade en strykande åtgång.
Det var trötta och väldigt nöjda barn och pedagoger som gick hem efter en fantastisk insats!

Tema Algeriet

I går tittade äpplet på bilder och fick lite svar på frågorna barnen hade om Algeriet, som en förälder hade bidragit med.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Tema Algeriet

I veckan har Äpplet påbörjat ett nytt tema; Algeriet. I tisdags fick barnen säga vad de ville veta om Algeriet.

Förskollärare ska ansvara för

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

I torsdags fick ett barn med påbrå från Algeriet möjlighet att visa upp en klänning därifrån.

Förskollärare ska ansvara för

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Testpatrull

I går fick några barn på Äpplet möjlighet att göra sin röst hörd hos Roger på SVT. Han kom till Kronan och visade barnen ett avsnitt av barnprogrammet Hasses trädgård (Barnkanalen). Både innan och efter fick barnen delge sina tankar och åsikter kring programmet och även vad de tittar på hemma. Det var roligt och intressant, även om barnen blev mest imponerade av att Roger även producerat ett barnprogram om Zoomibes…

Förskolan ska sträva efter att varje barn (Lpfö 2010 rev 2016)

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,