En praktisk vardagsövning

Enligt montessoripedagogiken är varje tillfälle att göra barn delaktiga och få chans att ta ansvar för miljön positiva. Det stärker barnets självkänsla att få förtroende, utvecklar självständighet och hjälpsamhet när en vuxen kan överlämna ett riktigt uppdrag till barnet att utföra. Idag erbjöd jag den rena middagsdisken till ett barn att sortera och hon plockade så försiktigt och koncentrerat varje tallrik, glas och bestick till sin rätta plats. Tänk så många områden som stimulerades av en aktivitet som många vuxna suckar över i sin vardag…..

såhär tänker en montessorilärare som ser barnet uppslukad av en uppgift som denna: Motoriskt utvecklas såväl öga-hand-koordinationen, finmotoriken som balansen. Det matematiska tänkandet stimuleras genom att sortera och avgöra storlek och gruppera via form och mönster. Koncentrationen stärks och övas då man jobbar oavbrutet med en aktivitet utan att bli störd av det som sker i omgivningen och naturligtvis är de så värdefulla sociala och känslomässiga förmågorna mycket stärkta när barnet känner att det får bidra till allas trivsel och vet att pedagogen litar på att det klarar jobbet. Att få arbeta i sin egen takt och inte stressa gör att arbete upplevs som lustfullt och roligt. Slutligen ökar barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga och växer som människa – det är förskolans mål – att låta varje barn växa!

Givande föreläsning om traumamedvetenhet i förskolan

Huvudskyddsombudet Lena och förskolechef Lotta i VIM lyssnade på den engagerade psykologen Anna Hellberg från Skåne på tisdagens förmiddag. Hennes nya bok handlar om hur vi upptäcker barn med trauma och hur vi på bästa sätt hjälper barn med traumatiska upplevelser. Förskolan spelar extra stor roll för dessa barn och Annas fantastiska förhållningssätt inspirerade oss att sprida budskapet och verktygen vidare.  

Förskolechef på skolinspektionsdag

I gång om året inbjuds Sveriges förskolechefer på konferens arrangerat av Skolinspektionen. Vims förskolechef Charlott sitter och väntar på att dagen ska börja i Malmö. Det tycks vara minst 500 deltagare och mycket kommer att handla om förskolans nya läroplan och vilka brister skolinspektionen finner när förskolor granskas. Det är lärorikt och inspirerande att delta för att sedan förankra innehållet i vims förskolor.


MER-CAFE på Kronan


Torsdagskvällen 26 oktober träffades cirka 20 montessorilärare från Småland och Blekinge för att samtala kring ämnet “Inne bra men ute bäst”. Pedagogiska professorn Kerstin Signert inledde med en kort föreläsning och därefter inspirerande vi varandra genom att berätta hur vi använder utemiljön som ett pedagogiskt montessorirum.

Utflykt till Blåbärsskogen

image

Idag plockade vi blåbär i en liten skog, nära Wälludden. Det var så mysigt att äta smörgås och melon i en glänta.  Därefter promenerade vi vidare till en stor lekplats där vi träffade en grupp barn från en annan förskola och det var jätteroligt att leka med dem.
Det är många läroplansmål som uppnås under en utflykt. Alltifrån språkmålen, naturkunskapsmålen och de mål som riktas mot hälsa och välbefinnande. Dessutom får vi träna oss i att behandla varandra och miljön på ett trevligt och hållbart sätt. Det allra viktigaste är ju att barnen upplever att vi haft roligt och att vår gemenskap utvecklas för varje dag vi är tillsammans.

Utflykt till Blåbärsskogen

image

Idag plockade vi blåbär i en liten skog, nära Wälludden. Det var så mysigt att äta smörgås och melon i en glänta.  Därefter promenerade vi vidare till en stor lekplats där vi träffade en grupp barn från en annan förskola och det var jätteroligt att leka med dem.
Det är många läroplansmål som uppnås under en utflykt. Alltifrån språkmålen, naturkunskapsmålen och de mål som riktas mot hälsa och välbefinnande. Dessutom får vi träna oss i att behandla varandra och miljön på ett trevligt och hållbart sätt. Det allra viktigaste är ju att barnen upplever att vi haft roligt och att vår gemenskap utvecklas för varje dag vi är tillsammans.

En mysig vecka på sommarförskola

Under sommarveckorna varierar antalet barn väldigt mycket och aktiviteterna anpassas dessutom till väder och vind.
En av pedagogerna och ett barn tog en långpromenad halvvägs runt Vöxjösjön, fikade i Museets park och utforskade sedan Smålands museum.
Därefter lekte de i den nya Linné -lekparken. Det var två nöjda och trötta äventyrare som tog bussen tillbaka till förskolan.

image

image

image