Idag har VIM:s förskolor studiebesök av Älmhults Montessoriförskolas 11 pedagoger och förskolechef

Det är mycket inspirerande och positivt när vi får tillfälle att visa hur vi arbetar och utformar miljöerna för våra barn. Idag tar vi emot alla pedagogerna ifrån Älmhult och deras besök började på wälludden.Så glad man blir av att se en lång rad vuxenskor i en lika ordningsam rad som om barn hade ställt dem där.

En julklapp som ger extra glädje

Under dagens innehållsrika fortbildningsdag för alla medarbetare i vim, tackades förskolechefen genom en mycket uppskattad julklapp- ett bidrag till UNICEF med ett överlevnadspaket köpt i förskolechef Lottas namnTusen tack för en julklapp som hjälper utsatta barn i världen ! Kram Lottai vim

En julklapp som ger extra glädje

Under dagens innehållsrika fortbildningsdag för alla medarbetare i vim, tackades förskolechefen genom en mycket uppskattad julklapp- ett bidrag till UNICEF med ett överlevnadspaket köpt i förskolechef Lottas namnTusen tack för en julklapp som hjälper utsatta barn i världen ! Kram Lottai vim

Årets julklapp till personalen i vim

Alla barn och föräldrar vill gärna ge en liten julklapp till alla i VIM:s personalgrupp som ett tack för varmt och kärleksfullt bemötande, pedagogiskt engagemang och medvetet säkerhetstänk och med barnen i centrum.

I år är det ett presentkort till var och en, som delas ut på det årliga julbordet fredag 14 december. Stora och varma kramar som tack tar gärna emot som extra bonus vid tillfälle.

Salens sockerbagare

Idag har den ljuvliga doften av saffran legat över Wälludden. Barnen på Salen har bakat lussebullar och med stort intresse kunnat följa hur varje ingrediens mäts, blandas och sedan jäser till en härlig deg att knåda och skapa goda bullar. Genom att själv få göra aktiviteten utvecklar barnen förståelse och kunskaper och det stannar bättre kvar i barnens minne och erfarenheter. Den som fått knåda en deg, glömmer aldrig känslan i fingrarna- eller doften av bullar.

“Att följa barnen”

I montessoripedagogiken ser man åldersblandade grupper som en tillgång. Det är stimulerande för det yngre barnet att umgås med äldre barn och äldre barns empatiska och omhändertagande förmågor stärks. Allas goda självbild ökar när barnen själva kan välja i vilken montessorisk miljö de vill vistas i. Idag hoppade två femåringar jämfota av glädje över att få jobba med de allra yngsta på Gemaket. Arbetsro och gemenskap präglade atmosfären när jag som förskolechef hälsade på. Det är lika fantastiskt varje gång montessorifilosofin förverkligas.

Livsviktig fortbildningsdag för samtliga anställda i VIM

Onsdagen den 3 oktober var terminens första fortbildningsdag och halva dagen ägnade vi åt att reflektera kring Läslyftets första fjärdedel samt den NYA läroplanen som börjar gälla 2019. Den andra halvan av dagen hölls brandskyddsutbildning på Värends räddningstjänst på Nothemmet. Alla övade släckning med filt och olika släckare och många viktiga kunskaper om det förebyggande arbetet för att undvika brand eller katastrof.

En praktisk vardagsövning

Enligt montessoripedagogiken är varje tillfälle att göra barn delaktiga och få chans att ta ansvar för miljön positiva. Det stärker barnets självkänsla att få förtroende, utvecklar självständighet och hjälpsamhet när en vuxen kan överlämna ett riktigt uppdrag till barnet att utföra. Idag erbjöd jag den rena middagsdisken till ett barn att sortera och hon plockade så försiktigt och koncentrerat varje tallrik, glas och bestick till sin rätta plats. Tänk så många områden som stimulerades av en aktivitet som många vuxna suckar över i sin vardag…..

såhär tänker en montessorilärare som ser barnet uppslukad av en uppgift som denna: Motoriskt utvecklas såväl öga-hand-koordinationen, finmotoriken som balansen. Det matematiska tänkandet stimuleras genom att sortera och avgöra storlek och gruppera via form och mönster. Koncentrationen stärks och övas då man jobbar oavbrutet med en aktivitet utan att bli störd av det som sker i omgivningen och naturligtvis är de så värdefulla sociala och känslomässiga förmågorna mycket stärkta när barnet känner att det får bidra till allas trivsel och vet att pedagogen litar på att det klarar jobbet. Att få arbeta i sin egen takt och inte stressa gör att arbete upplevs som lustfullt och roligt. Slutligen ökar barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga och växer som människa – det är förskolans mål – att låta varje barn växa!