Givande föreläsning om traumamedvetenhet i förskolan

Huvudskyddsombudet Lena och förskolechef Lotta i VIM lyssnade på den engagerade psykologen Anna Hellberg från Skåne på tisdagens förmiddag. Hennes nya bok handlar om hur vi upptäcker barn med trauma och hur vi på bästa sätt hjälper barn med traumatiska upplevelser. Förskolan spelar extra stor roll för dessa barn och Annas fantastiska förhållningssätt inspirerade oss att sprida budskapet och verktygen vidare.  

Förskolechef på skolinspektionsdag

I gång om året inbjuds Sveriges förskolechefer på konferens arrangerat av Skolinspektionen. Vims förskolechef Charlott sitter och väntar på att dagen ska börja i Malmö. Det tycks vara minst 500 deltagare och mycket kommer att handla om förskolans nya läroplan och vilka brister skolinspektionen finner när förskolor granskas. Det är lärorikt och inspirerande att delta för att sedan förankra innehållet i vims förskolor.


MER-CAFE på Kronan


Torsdagskvällen 26 oktober träffades cirka 20 montessorilärare från Småland och Blekinge för att samtala kring ämnet “Inne bra men ute bäst”. Pedagogiska professorn Kerstin Signert inledde med en kort föreläsning och därefter inspirerande vi varandra genom att berätta hur vi använder utemiljön som ett pedagogiskt montessorirum.

Utflykt till Blåbärsskogen

image

Idag plockade vi blåbär i en liten skog, nära Wälludden. Det var så mysigt att äta smörgås och melon i en glänta.  Därefter promenerade vi vidare till en stor lekplats där vi träffade en grupp barn från en annan förskola och det var jätteroligt att leka med dem.
Det är många läroplansmål som uppnås under en utflykt. Alltifrån språkmålen, naturkunskapsmålen och de mål som riktas mot hälsa och välbefinnande. Dessutom får vi träna oss i att behandla varandra och miljön på ett trevligt och hållbart sätt. Det allra viktigaste är ju att barnen upplever att vi haft roligt och att vår gemenskap utvecklas för varje dag vi är tillsammans.

Utflykt till Blåbärsskogen

image

Idag plockade vi blåbär i en liten skog, nära Wälludden. Det var så mysigt att äta smörgås och melon i en glänta.  Därefter promenerade vi vidare till en stor lekplats där vi träffade en grupp barn från en annan förskola och det var jätteroligt att leka med dem.
Det är många läroplansmål som uppnås under en utflykt. Alltifrån språkmålen, naturkunskapsmålen och de mål som riktas mot hälsa och välbefinnande. Dessutom får vi träna oss i att behandla varandra och miljön på ett trevligt och hållbart sätt. Det allra viktigaste är ju att barnen upplever att vi haft roligt och att vår gemenskap utvecklas för varje dag vi är tillsammans.

En mysig vecka på sommarförskola

Under sommarveckorna varierar antalet barn väldigt mycket och aktiviteterna anpassas dessutom till väder och vind.
En av pedagogerna och ett barn tog en långpromenad halvvägs runt Vöxjösjön, fikade i Museets park och utforskade sedan Smålands museum.
Därefter lekte de i den nya Linné -lekparken. Det var två nöjda och trötta äventyrare som tog bussen tillbaka till förskolan.

image

image

image

Förskolechef på Skolledarkonferens i Växjö

Under två dagar deltog förskolechef Lotta på skolledarfortbildning i Växjö Konserthus tillsammans med 150 rektorer och förskolechefer från södra Sverige. Första dagen ägnades åt hur man som pedagogisk verksamhet förebygger hot och våld – otäckt men viktigt område.
Innehållet för onsdagen var hur man håller som skolledare – väldigt många hoppar av uppdraget och det finns flera goda tankar på hur det kan ändras.

image

Här föreläser Jessica om attacken mot skolan Kronan i Trollhättan 2015 – mycket skakande att ta till sig. Säkerhet och trygghet byggs genom främjande arbete och inte genom låsta dörrar, var bland annat budskapet.
Torsdagen ägandes till gruppdiskussioner kring nya läroplaner och skolkommissionens utlåtande samt en fantastiskt rolig form av Interaktiv teater, där vi i publiken fick regissera skådespelare i olika situationer som uppstår i skolans värld. Det blev många goda skratt men också aha-upplevelser av allt ifrån kroppsspråkets betydelse till vikten av att lyssna på den som vill säga något.