Andra gången gillt

Här kommer lite bilder från en av förra veckans utflykter. För andra gången tittade vi hur det stod till med bananskalen, nu får de vila en längre period, innan vi kollar till dem igen.

Ur Lpfö;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Måndagsutflykt

Idag har vi tränat på att hålla i promenadrepet.

image

Vi tittade och kände på olika sorters lava och mossor som växte på och runt en stor sten.

image

image

Vi tittade på små stenar också…

image

…och sprang jättefort i nedförs backen!

2016-03-14 10.01.47

Äntligen var det så varmt ute så vi kunde äta vårt mellanmål utan vantar 🙂

image

På dagens utflykt har vi bland annat kommit i kontakt med följande mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,

 

Oj! Vad våra bönor växer

se så det gror

På bara en vecka har våra bönor slagit rot och börjat växa. Vi har hjälpts åt att vattna och sett till att de fått solljus.

böna med rot och grodd

Två bönor la vi i en skål med lite vatten, den ena har fått både rot och bladknopp.

Mål från lpfö-98 rev 2010

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Nu är det dags för alla böngroddar att hitta nya hem hos våra barn på Nyckeln!

Nyckelns måndagsutflykt

På utflykten idag gick Nyckeln till parken med de höga tallarna. Vi dansade runt och tittade upp mot toppen. I en tall bodde det en liten fågel.

2015-03-16 09.26.47

På vägen dit såg vi många bilar och cyklar, en moped och en “jobbebil” som sopade gatan.

2015-03-16 09.20.592015-03-16 09.19.16

I parken kunde vi också leka tittut!

2015-03-16 09.33.27