Måndagsutflykt

Idag har vi tränat på att hålla i promenadrepet.

image

Vi tittade och kände på olika sorters lava och mossor som växte på och runt en stor sten.

image

image

Vi tittade på små stenar också…

image

…och sprang jättefort i nedförs backen!

2016-03-14 10.01.47

Äntligen var det så varmt ute så vi kunde äta vårt mellanmål utan vantar 🙂

image

På dagens utflykt har vi bland annat kommit i kontakt med följande mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,