Tema smak

På samlingen har vi fått möta våra kompisar, Pelle och Kajsa, och följa med dem på deras smakresa genom världen. Dom började berätta om sin resa när dom upptäckte smaken surt. Pelle och Kajsa berättade att dom flög till Italien och där tog båten till ön Sicilien. På Sicilien besökte dom en citron och en limeodling och fick smaka… oj så surt det var!

Vi har också använt de sura frukterna som stämplar och skapat fina mönster.

Mål från läroplanen som vi arbetar mot i detta temat:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Tema vårblommor på Nyckeln

Under några veckor har vi pratat mycket om våra vårblommor. Måndagsutflykterna har inriktats mot att titta på och upptäcka trädens knoppar och nya blommor som kommit upp ur jorden.

DSC_0726

Detta har vi kombinerat med att praktiskt skapa och måla blommor på olika sätt. Vi har tryckt tulpaner med hjälp av en gaffel och målat kottar i vårblommornas färger.

photo-collage-maker_oezahf.png.png

När vår tulpantavla torkat satte vi upp den på Nyckeln. Till tavlan sattes också bilder upp där barnen ser sin aktivitet. Detta ger möjlighet till många samtal om aktiviteten och barnen ser sig själva i aktiviteten.

DSC_0738

Titta! där målar jag…

photo-collage-maker_4lxnvl.png.png

Mål från Lpfö-98/10

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Arbetslaget ska:

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

Höstlöv på Nyckeln

Barnen på Nyckeln har pysslat med och skapat höstlöv.

lagar trolldeg 2

Vi började med att laga till trolldeg, salt, vetemjöl och olja blandas. När det varma vattnet hälls i får fröken ta över.

bakar löv

När degen sovit i kylskåpet över natten var det dags att börja baka. VI kavlar och bakar och alla barnen hjälps åt att baka en hel plåt med höstlöv.

Vi målar höstlöv

När degen torkat är det dags att måla…

målar med hela kroppen Hela kroppen involveras

Vi använder hela kroppen och framför allt våra händer när vi målar och då hamnar färgen lite överallt, till och med i munnen :-), tur färgen är ätvänlig ;-)!

Höstlöven hänger fint i fönstret

Det färdiga resultatet hänger fint i fönstret.

Mål som berörs från läroplanen

Barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, självständighet och tillit till sin egen förmåga, sin motorik och får insyn i teknik i vardagen och hur den fungerar. Barnen utvecklar också sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och tar ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö