Tema smak

På samlingen har vi fått möta våra kompisar, Pelle och Kajsa, och följa med dem på deras smakresa genom världen. Dom började berätta om sin resa när dom upptäckte smaken surt. Pelle och Kajsa berättade att dom flög till Italien och där tog båten till ön Sicilien. På Sicilien besökte dom en citron och en limeodling och fick smaka… oj så surt det var!

Vi har också använt de sura frukterna som stämplar och skapat fina mönster.

Mål från läroplanen som vi arbetar mot i detta temat:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra