Tomatexperiment del 6

Nu har våra små tomatplantor vuxit till sig och det är dags att alla får var sin egen kruka. Barnen hjälpte till att ösa jord i små krukor och att vattna.

När vi planterade om våra tomater gjorde vi också några krukor som vi la gräsfrö i och titta vad det växer!

Självständighet i hallen!

På nyckeln lägger vi mycket tid på att låta barnen själva få ta av sig sina kläder efter morgonens utevistelse. Det är härligt att se lyckan och tillfredställelsen i barnens ögon när de känner att de klarar och kan själva.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Tomatexperiment del 3

Nu är det dags att plantera våra tomater.

Vi börjar med att lukta på jorden.

Sen är det dags att hjälpas åt att fylla krukan med jord.

När krukan är full med jord är det dags att lägga dit tomatskivorna.

När alla skivor är på plats lägger vi över lite jord.

Vi ställer krukan i fönstret och vattnar varje dag. Nu väntar vi med spänning på att det ska börja växa!

Tomatexperiment

Tomatexperiment!

På Nyckeln har vi startat ett spännande experiment och temaområde. Vi ska under våren odla tomater från färska tomatskivor. Se gärna bifogad projektplanering

Tomatexperiment

Vi börjar med att gå och handla tillsammans. Vi fick sällskap av två stora barn som  genom att vara goda förebilder visar oss hur man går i led.

I affären köper vi planteringsjord, tomater och tittar på olika fröpåsar

På vägen hem pratade vi om skylten vid övergångsstället.

Äntligen snölek!

Äntligen fick vi lite snö att leka med. Barnen på Nyckeln har den gångna veckan med stor glädje utforskat snön på marken.

Vi har åkt pulka

Grävt och samlat i hinkar och skottkärran.  

Kämpat oss upp för backarna som på vissa ställen varit lite hala.

Välja lunch!

Denna vecka har barnen på Nyckeln varit med och valt vad vi ska äta till lunch. Vi pedagoger förberedde genom att hitta bilder på de olika matalternativen. Barnen fick två bilder att välja mellan. Så här blir veckans lunch när barnen får vara med och bestämma.

Måndag: Vegetarisk paprikasoppa med fetaost

Tisdag: Vegetariska biffar med potatisgratäng

Onsdag: Kokt fisk, ägg och persiljesås, potatis och morötter  

Torsdag: Ost och skinksoppa

Fredag: Vegetarisk pizza

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation samt utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Förskollärare och arbetslaget ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll, samt verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

 

Fågeltema på Nyckeln

befunky-collage

dsc_0958

Under fem veckor har Nyckeln haft en lärarstudent hos sig som har gjort sin andra VFU-period hos oss här på Kronan. Som uppgift från skolan skulle lärarstudenten observera barnens intresse och sedan jobba vidare med detta. Barnen visade stort intresse för fåglar och vi har därför tillsammans med lärarstudenten arbetat vidare med temat fåglar under de här fem veckorna.

Barnen har fått hjälpa till att fylla på fågelmataren, de har fått titta på bilder med fåglar samtidigt som vi pedagoger har berättat vad fåglarna heter, barnen har lyssnat på en fågelbok med fåglarnas olika läten och även själva fått trycka på knappen i boken. Till sist har barnen även fått färglägga bilder på fåglar som de har fått ta med sig hem.

Mål från Läroplanen för förskolan:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Tema vårblommor på Nyckeln

Under några veckor har vi pratat mycket om våra vårblommor. Måndagsutflykterna har inriktats mot att titta på och upptäcka trädens knoppar och nya blommor som kommit upp ur jorden.

DSC_0726

Detta har vi kombinerat med att praktiskt skapa och måla blommor på olika sätt. Vi har tryckt tulpaner med hjälp av en gaffel och målat kottar i vårblommornas färger.

photo-collage-maker_oezahf.png.png

När vår tulpantavla torkat satte vi upp den på Nyckeln. Till tavlan sattes också bilder upp där barnen ser sin aktivitet. Detta ger möjlighet till många samtal om aktiviteten och barnen ser sig själva i aktiviteten.

DSC_0738

Titta! där målar jag…

photo-collage-maker_4lxnvl.png.png

Mål från Lpfö-98/10

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Arbetslaget ska:

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,