Begrepp

Byggt ett HÖGT och ett LÅGT torn, ett BRUNT och ett ROSA. Det behövdes både stol och en pedagogs hjälpande hand för att få till det HÖGSTA 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Begrepp!

Vare dag innan lunch har Nyckeln samling. Vi börjar med att tända ljuset och sjunga ljussången innan det är dags att lägga ut och vända på barnens kort. Det barn som får uppdraget att vända på korten får också bestämma hur vi ska lägga dem på mattan. I en cirkel, lång rad, kvadrat, rektangel mm.

När förslagen rektangel gavs idag svarade det aktuella barnet tydligt: -Nej! men som en fyrkant!

image

Det blev ett spontant tillfälle att skapa förståelse för två olika begrepp med samma innebörd.

Lpfö-98/10
-tillägnar sig innebörd i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.