2013årsgruppen!

En härlig förmiddag hade VIMs alla 2013årsbarn på Bondgårdslekplatsen på Östra Lugnet. Det blev bussåkning med byte, spännande!, och en intensiv stunds lek med alla kompisarna 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• ges möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

2013årsträff

Idag träffades alla barn i VIM som är födda 2013, på Wälludden för ett gemensamt arbetspass. Det är uppskattat och roligt att träffa andra kompisar och testa deras materiel. Allra mest uppskattat var nog frisörleken :), och att träffa kompisarna från de andra förskolorna. Åka buss är ju också alltid spännande! Vi fick även möjligheten att göra en yogasaga tillsammans, det frågade barnen efter redan när vi kommit tillbaka till Kronan, så nu ligger yogaboken redo att användas snart igen. Det är väldigt inspirerande även för oss pedagoger att träffas och få ny inspiration av varann!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

2013årsträff på Äpplet

Idag var det återigen dags för en efterlängtad träff med VIMs barn födda 2013 🙂 och alla kom till Kronan.

Barnen hittar snabbt varandra “över förskolegränserna” och det jobbades flitigt med både materiel och sociala relationer. Vi introducerade Salongen och Ängen i vårt mellanmål bestående av grönsaker och både barn och vuxna fick möjlighet till utbyte av varandras erfarenheter.

Övningsförskola

Igår eftermiddag fick Äpplets 2013grupp möjlighet att besöka Teknikums övningsförskola, där blev vi väl omhändertagna av elever på Barn-och Fritidsprogrammet samt VVSprogrammet. Barnen fick rita och reflektera kring hur ett element fungerar, testa vad som händer när man spolar i toaletten, böja rör och en massa annat spännande. En väldigt lyckad utflykt 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,