Styrelsemöte januari och februari

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Det finns en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Här kommer en kort sammanfattning av vad som avhandlats på styrelsemötena under årets två första månader.

På mötet den 14 januari tog vi bland annat upp följande ärenden:

 • Beslut om budget och årsavgift
 • Planering av medlemsevent på Montessoridagen 30 april
 • Urval av fokusfrågor 2016; rekrytering av barn, översyn av styrdokument, utbildningspolicy, långsiktig löneutveckling.

På agendan den 9 februari stod bland annat:

 • Årsmötet 17 mars
 • Uppföljning, status byggnation vid Wälluddenområdet
 • Nya mallar

OBS! Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det gör du via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Årsmöte – anmäl er senast söndag!

Växjö I2ntresseförening för Montessori bjuder in alla medlemmar till årsmöte. Välkomna!
Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Möteshandlingar finns under fliken dokument i menyraden.

Läs hela inbjudan >>

Årsmöte 17:e mars kl 18:30 på Wälludden

Nu har vi spikat datumet för årsmötet. Det bli den 17:e mars kl 18:30 på förskolan Wälludden. Boka in det i kalendern redan nu!!! Agenda och inbjudan med anmälan kommer senare.

Alla medlemmar kallas till årsmöte en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt för föreningen. Då väljs också nya ledamöter till styrelsen.

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är som ni vet en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Vi har en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Styrelsemöte november och december

Mitt i decemberruschen har vi föräldrar som sitter i styrelsen hunnit med ett möte. På agendan den 10:e december stod bland annat:

 • Vikten av att öka föräldraengagemanget i föreningen
 • Planering av årsmöte
 • Budget 2016

Den 11:e november genomförde vi också ett möte. Då tog vi bland annat upp följande ärenden:

 • Nytt hyreskontrakt för Wälludden
 • Planerad byggnation vid Wälluddenområdet
 • Invigning av Bokhultet

Kommande mötesdatum för 2016 är satta till 14 januari och 9 februari kl 18:30-21:00 på Bokhultet. Den 17:e mars är det årsmöte på Wälludden kl 18:30.

Styrelsemöte oktober

Torsdagen den 22 oktober kl 18:30 – 21.00 träffades föräldrarna som sitter styrelsen och förskolechefen på Bokhultet för att ha möte. Den här gången fick vi finbesök också!
2015-10-24 16.06.48_resized
Här är ett urval av punkterna på agendan:

 • Uppdatering av riktlinjerna, se bild.
 • Slutrapport av projekt Bokhultet, Överlämning till Bokhultets skolråd planeras.
 • Genomgång av utkast till marknadsföringsplan
 • Genomgång och uppföljning av föreningsmålen
 • Hyreskontrakt
 • Omtag kring organisation av former för föräldraengagemang diskuterades