Styrelsemöte november och december

Mitt i decemberruschen har vi föräldrar som sitter i styrelsen hunnit med ett möte. På agendan den 10:e december stod bland annat:

  • Vikten av att öka föräldraengagemanget i föreningen
  • Planering av årsmöte
  • Budget 2016

Den 11:e november genomförde vi också ett möte. Då tog vi bland annat upp följande ärenden:

  • Nytt hyreskontrakt för Wälludden
  • Planerad byggnation vid Wälluddenområdet
  • Invigning av Bokhultet

Kommande mötesdatum för 2016 är satta till 14 januari och 9 februari kl 18:30-21:00 på Bokhultet. Den 17:e mars är det årsmöte på Wälludden kl 18:30.