Årsmöte

I måndags var det dags för årsmöte och genomgång av föregående år. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och resultatet för 2017 samt budget för nästkommande år. Nya medlemmar valdes in till styrelsen.

Här kommer en bild på nya styrelsen:

Från vänster: Stina Rydström(personalansvarig), Johan Thor(ordförande), Satka Sindric(kassör), Sofie Soneberg(sekreterare), Mattias Cloodt(köansvarig), Jana Gustafsson(marknadsansvarig), Ellinor Vasko(informationsansvarig)

Vi tackar de avgående styrelsemedlemmarna för fint arbete:

Från vänster: Helena Ambré, Mariana Gomez, Anna Widströmmer och Staffan Wadsworth

 

 

 

Styrelsemöte för oktober 2017

Styrelsen träffades i måndagskväll för det nionde mötet under 2017, två till ska hinnas med innan årets slut…

Tiden går fort och snart är det jul och ett nytt år. Styrelsen brukar diskutera övergripande frågor som gäller för alla tre förskolor, som till exempel; strategiska beslut, personal, ekonomi, rapport från förskolechefen, marknadsföring och information, kösituationen och säkerhet.

Denna gång gick vi igenom resultatet av enkäten som ni föräldrar svarat på. Tack för era svar! Vår bedömning är att vi föräldrar i VIM är nöjda med den verksamhet vi bedriver. Detta gör oss självklart mycket glada och stolta över den insats som pedagoger och ni gör för våra barn. Samtidigt medföljer det ett stort ansvar på oss alla, för att vi vill fortsätta ha Montessoriförskolor där våra barn, pedagoger och vi föräldrar är stolta, trygga och glada. Vi vill därför påminna er om att era kommentarer, tankar, frågor och förslag är viktiga. Ta kontakt direkt med pedagogerna, via föreskolechefen, via skolråden eller via oss. Ni hittar här vilka vi är:

Från höger: Sofie Soneberg -sekreterare och barn på kronan, Stina Rydström-personalansvarig och barn på Wälludden, Anna Widströmer-köansvarig och barn på Kronan, Staffan Wadsworth-kassör och med utflugna barn från Wälludden, Johan Thor-ordförande och barn på Wälludden, Mariana Johannesson-vice ordförande och barn på Bokhultet. Frånvarande: Helena Ambré-informationsansvarig och barn på Bokhultet, Satka Sindric-marknadsföringsansvarig och barn på Wälludden.

Nya styrelsen

Här kommer en bild på nya styrelsen. Vi vill hälsa de nya tillskotten välkomna och tackar de avgående för ett fint arbete. Med friska tag arbetar vi med glädje vidare!

Från vänster: Sofie Soniberg, Stina Rydström, Anna Widströmer, Staffan Wadsworth, Johan Thor och Mariana Johannesson. Frånvarande: Helena Ambré och Satka Sindric.

 

 

En glimt från kvällens årsmöte

En tapper liten skara medlemmar deltog ikväll på årsmötet för VIMs verksamhetsår 2016. Stämman förklarades öppnat och fortlöpte sedan enligt dagordningen. Därefter bjöds det på fina baguetter från Munges Bageri och kaffe. Kvällen avslutades sen med att förskolechefen Charlott Lundgren-Andersson och arbetslagsledaren Jessica Nilsson bjöd på sina personliga berättelser om fina minnen de upplevt genom åren inom VIM.

Nya styrelsemedlemmar valdes in efter fint arbete från valberedningens sida och gamla styrelsemedlemmar tackades av.

Vi hoppas på större deltagande till nästa års årsmöte men vill tacka alla för ett lyckat verksamhetsår för 2016!

 

Årsmöte 2017

Inbjudan/kallelse till årsmöte 2017 för

Växjö Intresseförening för Montessori inbjuder alla medlemmar till årsmöte. Mötet ger dig möjlighet att delta i viktiga beslut för föreningen, ger dig en inblick i den verksamhet som bedrivits under året och information om vad föreningen står inför.

Datum och tid: Torsdagen den 23 mars, kl 18.30 – 19.30

Plats: Kronans förskola, Honnörsgatan 21, 352 36 Växjö

Program
18.30          Årsmötesförhandlingar

19.30          Fika

19.50          Montessori med glimten i ögat – personlig betraktelse
av förskolechef Charlott Lundgren-Andersson
och arbetslagsledare Jessica Nilsson.

20.30          Avslut

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet genom att KLICKA HÄR senast den 19 mars.