Matematik

Idag valde flera barn på Äpplet att arbeta vidare med matematik i olika former 🙂

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla (Läroplan 18)

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan
begrepp,

Siffror

I går lyste flitens lampa i matematikdelen på Äpplet, efter den här prestationen räknade barnet även addition 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matematik

Den här eftermiddagen var det siffror och räkning som gällde, på många olika nivåer :), addition, subtraktion och multiplikation blev det!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Idag på Äpplet

dsc_0319 dsc_0320

Vi tränar på subtraktion och och bygger ord 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,