Min plats i universum -Europa

Nu har vi via rymden, solsystemet och jorden kommit fram till vår världsdel Europa.

På den färgade jordgloben är vår världsdel röd men i verkligheten har vi fått se flera bilder på hur det kan se ut i Europa.

Vi har tittat på vilka olika djur som lever och bor i Europa.

En dag tittade vi på olika flaggor och målade vår egna.

Vi avslutade Europa med att smaka på några olika livsmedel.

Under veckorna med Europa har vi varit på två hembesök, ett ganska nära förskolan och ett ganska långt bort…

Läs gärna vår projektplanering

Projektplanering VIM 2018 vår plats i universum

Nytt tema

I fredags påbörjade vi temat Frankrike genom att börja fundera över vad vi vill veta om landet. På två samlingar har vi nu brainstormat ihop en massa bra frågor, som vi på olika sätt kommer att söka svar på.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för  andra kulturer,

• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

 

 

Tema Algeriet

I veckan har Äpplet påbörjat ett nytt tema; Algeriet. I tisdags fick barnen säga vad de ville veta om Algeriet.

Förskollärare ska ansvara för

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

I torsdags fick ett barn med påbrå från Algeriet möjlighet att visa upp en klänning därifrån.

Förskollärare ska ansvara för

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Tema vårblommor på Nyckeln

Under några veckor har vi pratat mycket om våra vårblommor. Måndagsutflykterna har inriktats mot att titta på och upptäcka trädens knoppar och nya blommor som kommit upp ur jorden.

DSC_0726

Detta har vi kombinerat med att praktiskt skapa och måla blommor på olika sätt. Vi har tryckt tulpaner med hjälp av en gaffel och målat kottar i vårblommornas färger.

photo-collage-maker_oezahf.png.png

När vår tulpantavla torkat satte vi upp den på Nyckeln. Till tavlan sattes också bilder upp där barnen ser sin aktivitet. Detta ger möjlighet till många samtal om aktiviteten och barnen ser sig själva i aktiviteten.

DSC_0738

Titta! där målar jag…

photo-collage-maker_4lxnvl.png.png

Mål från Lpfö-98/10

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Arbetslaget ska:

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

Knoppistema!

Arbetet med våra knoppisar fortsätter på Äpplet.

bild

           Knoppis så här

Barnen skapar med hjälp av olika material modeller av knoppisarna. Fantasin är stor när “Linda Rödvante”, “Mjuka Sälj”, “Eka Papiljott”, “Långaboke” med flera illustreras med hjälp av toalettrullar, flörtkulor, vadd och färger.

Knoppis våra modeller

En av våra knoppisar “Linda Rödvante” har i Äppelvärmen börjat slå ut 😀

Knoppis Linda rödvante har slagit ut

Vi arbetar genom detta temaområde mot följande strävansmål från Lpfö-98 rev 2010:

  • Barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • Barnen utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
  • Barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växer, djur samt processer och fysikaliska fenomen
  • Barnen utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • Barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.