Praktiska livet

Vi har mycket fokus på praktiska vardagliga övningar på Nyckeln just nu.

2015-01-21 10.20.29Vi sopar makaroner

2015-01-21 10.53.55Vi flyttar vatten med svamp

De praktiska vardagsövningarna är grunden i montessoripedagogiken och hjälper barnet att utvecklas fysiskt, emotionellt och socialt. Övningarna stimulerar barnens motorik och hjälper dem att förstå och hantera sin omvärld.

I Lpfö-98 rev 2010 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt bidrar till en god språkutveckling.

Våra 4 sädesslag

image

Nu jobbar vi med våra sädesslag, vete, havre, korn och råg.

image

Vi startar med att titta närmare på havre. Hur ser havre ut? Hur odlas havre? Var sitter fröna? Vad kan man göra av havre? Vi hade många frågor att få svar på.

image

Av havre kan man få havregryn, och av havregryn kanman baka chokladbollar och koka havregrynsgröt.

image

Mål från lpfö:
Barnen utvecklat sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Praktisk vardagsövning!

image

Idag har vi nyinvigt vår snickarhörna med full aktivitet.

image

image

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
Utvecklar sin motorik…
Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, materialet och redskap.

Putsa fönster

Äpplet har fått en ny praktisk vardagsövning, putsa fönster. Övningen används flitigt varje dag så nu glänser våra fönster i vårsolen.

1399538569698

Förskolan ska sträva efter att varje barn… utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande samt utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Adventskalendern

Under december får Kronan besök av två tomtebarn, Nils och Rut. Nils och Rut hjälper oss med all förberedelse inför julen.

image

De visade oss hur man gör fina adventsstjärnor att hänga i fönstret.

image

…talar om att nu är det dags att baka pepparkakor

image

…och smaka på glögg!

varje dag får vi ett nytt brev från Nils och Rut, ibland berättar dom om saker som händer hemma i tomtebyn.

En helt vanlig förmiddag på Äpplet

image

En efterlängtad kamrat kommer äntligen tillbaka efter en lång semester. Några av barnen startade arbetspasset med en spontan samling för att få reda på hur det känns att rida på en elefant.

Mål från Lpfö-98 rev 2010

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  •  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

  •  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förmiddagen fortsatte med full aktivitet. Allt från skapande arbete i ateljen, matlagning, naturkunskap, språk, till matematik…

image

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, (Lpfö-98 rev 2010)

image

image

image

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö-98 rev 2010)

image

Det är roligast att arbeta tillsammans även om inte alla gör samma saker…

image

Barnen utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (lpfö-98 rev 2010)