Styrelsemöte januari och februari

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Det finns en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Här kommer en kort sammanfattning av vad som avhandlats på styrelsemötena under årets två första månader.

På mötet den 14 januari tog vi bland annat upp följande ärenden:

 • Beslut om budget och årsavgift
 • Planering av medlemsevent på Montessoridagen 30 april
 • Urval av fokusfrågor 2016; rekrytering av barn, översyn av styrdokument, utbildningspolicy, långsiktig löneutveckling.

På agendan den 9 februari stod bland annat:

 • Årsmötet 17 mars
 • Uppföljning, status byggnation vid Wälluddenområdet
 • Nya mallar

OBS! Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det gör du via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Årsmöte 17:e mars kl 18:30 på Wälludden

Nu har vi spikat datumet för årsmötet. Det bli den 17:e mars kl 18:30 på förskolan Wälludden. Boka in det i kalendern redan nu!!! Agenda och inbjudan med anmälan kommer senare.

Alla medlemmar kallas till årsmöte en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt för föreningen. Då väljs också nya ledamöter till styrelsen.

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är som ni vet en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Vi har en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Styrelsemöte november och december

Mitt i decemberruschen har vi föräldrar som sitter i styrelsen hunnit med ett möte. På agendan den 10:e december stod bland annat:

 • Vikten av att öka föräldraengagemanget i föreningen
 • Planering av årsmöte
 • Budget 2016

Den 11:e november genomförde vi också ett möte. Då tog vi bland annat upp följande ärenden:

 • Nytt hyreskontrakt för Wälludden
 • Planerad byggnation vid Wälluddenområdet
 • Invigning av Bokhultet

Kommande mötesdatum för 2016 är satta till 14 januari och 9 februari kl 18:30-21:00 på Bokhultet. Den 17:e mars är det årsmöte på Wälludden kl 18:30.

”Ibland brukar vi föräldrar hjälpa till på förskolan”

diskaDet var förklaringen som min dotter fick när hon upptäckte att jag stod i förskolans kök och diskade soppskålar, glas, bestick och grytor från hennes lunch. Klockan var fyra och jag gjorde mitt jourpass eftersom någon pedagog var hemma pga sjukdom denna dag.

Det kändes bra att kunna rycka in och göra en punktinsats för att underlätta arbetet för de pedagoger som var på plats, så att de kunde lägga sin tid på barnen i stället för på disken.

Föräldraengagemanget är viktigt inom vårt föräldrastyrda kooperativ VIM. När man går med i föreningen förbinder man sig till att bidra med ett visst antal timmar per år. Men den stora vinsten och poängen är ju att få vara delaktig och kunna påverka sitt barns förskola.

Här på bloggen kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns att engagera sig i föreningen och påverka beslut som rör förskolan.

VIM- ett föräldrakooperativ
Föräldrainsatser inom VIM

//Lotta, nyvald ordförande och mamma till Joni 3 år.

VIMs nya styrelse

Här är föräldrarna som engagerar sig i VIMs styrelsearbete under 2014/2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÖvre rad; Stefan Haglund (kö), Ulrika Hillström (kassör), Anna Widströmer (personal), Caroline Gabrielsson Palmqvist (vice ordf.), Veronica Ülgen (sekreterare).
Nedre rad;  Johan Thor (ledamot), Isabelle Girona (marknad), Lotta Frånberg (ordf.) Linnea Bjällebo (information).