”Ibland brukar vi föräldrar hjälpa till på förskolan”

diskaDet var förklaringen som min dotter fick när hon upptäckte att jag stod i förskolans kök och diskade soppskålar, glas, bestick och grytor från hennes lunch. Klockan var fyra och jag gjorde mitt jourpass eftersom någon pedagog var hemma pga sjukdom denna dag.

Det kändes bra att kunna rycka in och göra en punktinsats för att underlätta arbetet för de pedagoger som var på plats, så att de kunde lägga sin tid på barnen i stället för på disken.

Föräldraengagemanget är viktigt inom vårt föräldrastyrda kooperativ VIM. När man går med i föreningen förbinder man sig till att bidra med ett visst antal timmar per år. Men den stora vinsten och poängen är ju att få vara delaktig och kunna påverka sitt barns förskola.

Här på bloggen kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns att engagera sig i föreningen och påverka beslut som rör förskolan.

VIM- ett föräldrakooperativ
Föräldrainsatser inom VIM

//Lotta, nyvald ordförande och mamma till Joni 3 år.

Styrelsen informerar

Jenni Ahlgren heter jag och jag sitter som ordförande i Växjö Montessoriförening sedan mars i år. Jag har suttit med i styrelsen sedan 2009. Mitt första uppdrag var som marknadsansvarig mellan 2009 och 2011. Därefter var jag vice ordförande mellan 2011 och 2012 och nu som sittande ordförande. Övriga poster inom styrelsen är informationsansvarig, medlemsansvarig, sekreterare, kassör, personalansvarig och ledamöter.

Som förtroendevald styrelserepresentant har jag under mina år fått lära mig mycket. Både om vår fantastiska förening och även om styrelsearbete i allmänhet. Det är väldigt intressant och lärorikt och jag är väldigt glad att jag fått detta förtroende. I och med den nya omorganisationen som trädde i kraft nu till höstterminen 2012 så är upplägget något annorlunda än tidigare. Vi som utgör styrelsen träffas varannan månad tillsammans med förskolechefen Lotta Andersson där vi diskuterar övergripande frågor och fattar de beslut som krävs. Mellan våra möten träffas även jag som ordförande, vår personalansvariga (Mimi Hall), förskolechefen (Lotta Andersson) och vår administratör (Sune Yngvesson) varje månad där vi gemensamt går igenom verksamheten, budget, personalfrågor mm. Tanken är att effektivisera och rationalisera arbetet för styrelsen genom att den övergripande förskolechefen ansvarar för många områden där styrelsen tidigare hade ansvaret.

I mars varje år har vi vårt årliga årsmöte där samtliga medlemmar inom föreningen är kallade. Där har vi som föräldrar chans att vara med och påverka och det är även där den nya uppsättningen styrelsemedlemmar blir invalda. Om du känner dig nyfiken på att få veta mer om hur det är att sitta med i styrelsen så hör gärna av dig till mig på mail ordf@montessorivaxjo.se eller jenni.ahlgren@gmail.com. Inför nästa årsmöte så behöver vi två nya medlemmar och vill du bli kontaktad av vår valberedning så hör av dig till mig!

Och kom ihåg att anmäla er till årsmötet när datum är satt, det är viktigt för hela föreningen!
Hälsningar, Bild på styrelsenJenni Ahlgren, mamma till Isolde och Indra på Kronan