Gläntans första långa måndagsutflykt

Idag gick Gläntanbarnen på långväga utflykt. Vi följde med Dungenbarnen till Kronan och lekte på deras gård. Det var mycket uppskattat.

“Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Lpfö 98 rev 10)

Gläntans första långa måndagsutflykt

Idag gick Gläntanbarnen på långväga utflykt. Vi följde med Dungenbarnen till Kronan och lekte på deras gård. Det var mycket uppskattat.

“Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Lpfö 98 rev 10)

De tre små bilarna

Idag på Dungen berättade vi sagan “De tre små bilarna”. Sagan handlar om en monstertruck som inte får vara med och leka med de tre små bilarnas leksaksbilar. Barnen var med och diskuterade hur man kan göra så att alla blir glada och kom fram till att de tre små bilarna skulle låta monstertrucken vara med och leka!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

– sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

– sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Rörelseglädje

Idag har Dungen och Gläntan haft rörelse! Erika gjorde en hinderbana som vi körde oss svettiga på.

Ur lpfö “utveckla sin motorik, koordinationsförmåg, och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Save the date, 20/3!

Den 20:e mars är det dags för VIM:s årsmöte! Årsmötet är ett bra tillfälle för föräldrar att få veta mer om vår förening, och att i förlängningen ge möjlighet till att kunna påverka hur barnen har det på förskolan.

Som de flesta kanske redan läst i brev från förskolechefen så kommer inbjudan med anmälningsinfo att skickas ut till er några veckor innan mötet.

Varmt välkomna,

styrelsen

Idag har VIM:s förskolor studiebesök av Älmhults Montessoriförskolas 11 pedagoger och förskolechef

Det är mycket inspirerande och positivt när vi får tillfälle att visa hur vi arbetar och utformar miljöerna för våra barn. Idag tar vi emot alla pedagogerna ifrån Älmhult och deras besök började på wälludden.Så glad man blir av att se en lång rad vuxenskor i en lika ordningsam rad som om barn hade ställt dem där.

2013-träff

I onsdags var Bokhultets blivande sexåringar iväg till kronan på 2013-träff. Där fick vi bland annat leka tillsammans ute på gården, arbeta inomhus med materialet och ha samling ihop. Det var en väldigt trevlig förmiddag och barnen var mycket nöjda efteråt.