Läslyft

Läslyftet fortsätter och de senaste veckorna har Gläntan och Dungen haft högläsning med hjälp av projektorn. Vi har hjälp varandra att upptäcka nya saker i berättelsen och på bilderna räknar barnen äpplena på trädet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

– tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäckter nya sätt att förstå sin omvärld

– utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förstå andras perspektiv

Salens sockerbagare

Idag har den ljuvliga doften av saffran legat över Wälludden. Barnen på Salen har bakat lussebullar och med stort intresse kunnat följa hur varje ingrediens mäts, blandas och sedan jäser till en härlig deg att knåda och skapa goda bullar. Genom att själv få göra aktiviteten utvecklar barnen förståelse och kunskaper och det stannar bättre kvar i barnens minne och erfarenheter. Den som fått knåda en deg, glömmer aldrig känslan i fingrarna- eller doften av bullar.

Kalendermys

Idag hade tomtenissarna varit på besök på Kronangården och lämnat ett spel, som vi fick testa. Mycket uppskattat bland barnen. Vi blev indelade i två lag och fick utföra olika rörelseuppdrag!

.Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Inne på Äpplet påbörjade vi även vår Snällkalender, där vi fick öppna 3 luckor. Första uppdraget var att vi ska le mot våra medmänniskor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

 

 

 

 

 

 

Rollek med de minsta

Att leka i Dungens hall är roligt! Här kan barnen klä ut sig, prata i telefon, leka doktor, gå till affären, gå till jobbet, bädda till dockorna, bädda till sig själva, läsa böcker, gå på pottan, laga mat och duka mm. Sakerna och det stora utrymmet inbjuder till lekar av olika slag. Barnen tränar och bearbetar upplevelser de varit med om i sin vardag och som de ser vuxna i sin närhet göra. Barnen går in i olika roller och kan koncentrera sig i leken långa stunder.

Det händer grejer…

Bokhultets ena gård ska göras om! Vilket innebär att det är stora maskiner utanför gläntan och dungens fönster. Väldigt spännande tycker vi allihopa 😍

Ur lpfö ” barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera ”

“Att följa barnen”

I montessoripedagogiken ser man åldersblandade grupper som en tillgång. Det är stimulerande för det yngre barnet att umgås med äldre barn och äldre barns empatiska och omhändertagande förmågor stärks. Allas goda självbild ökar när barnen själva kan välja i vilken montessorisk miljö de vill vistas i. Idag hoppade två femåringar jämfota av glädje över att få jobba med de allra yngsta på Gemaket. Arbetsro och gemenskap präglade atmosfären när jag som förskolechef hälsade på. Det är lika fantastiskt varje gång montessorifilosofin förverkligas.

Utflykt till biblioteket

Igår var vi med ängen på utflykt till biblioteket. Vi lånade en massa spännande böcker.

Vi kommer framöver lägga mycket tid på läsning med barnen iochmed läslyftet. Både samtal om böckerna med barnen och en hel del filosofiska frågor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

– sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Bygg och konstruktion på Gläntan

Våra nya bokställ hade äntligen kommit, så skulle de bara monteras ihop med…
Men det var ju inget problem för det var många barn som ville hjälpa till med allt småplock och skruvande.
De gav sig hängivet på uppgiften och var så koncentrerade! Men så blev de fina med. Vilken tur vi hade att vi fick montera ihop Dungens bokställ med så vi alla fick jobba lite till.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin:

* nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
* motorik och koordinationsförmåga
* förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter
* förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
* förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap