Experiment

Idag har vi på Dungen gjort ett naturvetenskapligt experiment som heter “fiska is”. Först häller man vatten och is i ett glas. Sedan placerar man ett uppblött bommulssnöre ovanpå isbitarna och häller salt på. När man väntat en stund går det sedan att fiska upp isbitarna med hjälp av snöret!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Biblioteket

Idag har Dungen varit på biblioteket. Barnen var med och lämnade tillbaka böckerna. Sedan fick varje barn välja vilka böcker de ville låna och läsa på Dungen!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

– utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

– utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Vårtecken!

Idag gick den grupp som har naturskola på Ängen iväg för att upptäcka olika vårtecken. Vi dokumenterade genom foton och genom att rita vilka vårtecken vi hittade. Vi lärde oss också namn såsom snödroppe, krokus och vintergäck.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Godnatt alla djur

Här berättas sagan “Godnatt alla djur”. Barnen får följa med Bubblan och Pärlan som ska sova i tält. Det är spännande och lite läskigt och konstiga ljud hörs utanför tältet. Olika djur smyger sig fram och vill ha sällskap och snart är hela tältet fullt. Det är trångt och varmt och mysigt. Snart sover alla gott. Men vad tror ni de drömmer om?

“Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

– utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Gläntans första långa måndagsutflykt

Idag gick Gläntanbarnen på långväga utflykt. Vi följde med Dungenbarnen till Kronan och lekte på deras gård. Det var mycket uppskattat.

“Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Lpfö 98 rev 10)

De tre små bilarna

Idag på Dungen berättade vi sagan “De tre små bilarna”. Sagan handlar om en monstertruck som inte får vara med och leka med de tre små bilarnas leksaksbilar. Barnen var med och diskuterade hur man kan göra så att alla blir glada och kom fram till att de tre små bilarna skulle låta monstertrucken vara med och leka!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

– sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

– sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Rörelseglädje

Idag har Dungen och Gläntan haft rörelse! Erika gjorde en hinderbana som vi körde oss svettiga på.

Ur lpfö “utveckla sin motorik, koordinationsförmåg, och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”