Pride i city

Idag gav vi oss ut på stan och letade efter Pride flaggor.

Vi hittade massor av saker med pride färger, som ballonger, mattor och skyltfönster, hela stan var täckt av pride flaggor hängandes i luften.

Vi avslutade vår tripp genom att gå ner till linneparkens lekpark

Ur läroplanen:

Förståelse för alla människor har lika värde, oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Utedag 

Lite bilder från lilla gruppens utedag! ☀️🌼
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Hur gör djur?

Intresset för djur är stort på Gläntan just nu. Här ser vi hur ett barn arbetar med djuren och djurbilderna i mer än 30 minuter. Hens intresse är påtagligt och vi samtalar länge om de olika djuren. Vi pratar om var de bor, vad de äter och hur de låter. Vi räknar dem också och sjunger sånger om de olika djuren.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för naturvetenskap och samband med naturen. Förskolan strävar också efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Förskolans läroplan).

Memory 


Idag provade vi att spela memory på Dungen. Memoryt bestod av bilder på alla Dungenbarnen. Det var roligt att spela, men också lite svårt att komma ihåg vart bilderna låg för nånstans 🤔😊
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

Vårkänslor

Det är så härligt att se hur barnen på Gläntan har utvecklats socialt. De leker och kommunicerar med varandra så mycket nu.

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (lpfö98 rev16).

Olika språk på Ängen

På vår avdelning har vi flera barn som kan fler språk än svenska.

På samlingen uppmärksammade vi detta. Vi tittade på hur ordet Hej skrivs på engelska, ryska, polska, kroatiska, arabiska och spanska samt hur man uttalar orden. Barnen uppmärksammade att alfabeten skiljer sig åt.

Vi tränade också på att säga olika fraser som; Hur mår Du?

Sen räknade vi till tio på de olika språken och vi upptäckte att ryska, polska, kroatiska liknar varandra. Att många siffror låter lika dant.

Tillslut letar vi upp flaggor till länder där de olika språken talas. Vi kom också på att det pratas flera språk i de olika länderna, precis som barnen på Ängen.

I läroplanen för förskolan står det så här om barn och språk;

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vårtecken

Äntligen verkar våren och värmen ha kommit. På vår uteförmiddag upptäckte vi en massa vårtecken som ett stort myrbo, snödroppar, nyckelpiga, fjäril och spindelnät bland annat.

Dungen på utflykt

Idag åkte hela dungen buss ner till biblioteket och lånade böcker. Det blev en härlig fm med fika i solen☀️utanför biblioteket. Vi tog med skrindan ifall någon skulle bli trött i benen men alla hade starka ben och gick både till och från bussen.