Förmiddagens arbetspass på Ängen

Idag har vi arbetat med lite av varje på Ängen. Vi har bland annat skapat vackra höstträd, målat trädens delar, målat FN-flaggor och några har arbetat med att göra Afrikakartor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

-utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Arbetspass

Idag har barnen räknat och räknat.Några har lagt ut fågelperspektivet, det är för att man ska lära sig ental- tiotal- hundratal och tusental. Ett barn la ut siffror och marker för att lära sig udda- jämnt 1-10. Några barn arbetade med trädets delar och i köket bakade två barn äppelpaj! Härlig dag med full aktivitet.

Hösten är här!

Nu har höstpysslet börjat på Dungen! 🎃

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

Tigerlek 🐯

Idag på rytmiken lekte vi på Dungen och Gläntan tigerleken. Vi gick på led och fler och fler tigrar anslöt till tåget 🐅🐅🐅

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

Djursamling på Gläntan

En liten uppdatering av Gläntans tema om “bondgårdsdjur”.

Idag har haft en mysig spontan samling om djur, både från bondgården men även om djuren på savannen och djungeln. Vi pratade om var de bor, vad de äter och hur de låter mm.

På barnens initiativ blev det även sånger om de flesta av djuren.

En förmiddag på Dungen

Idag på förmiddagen var det flera barn på Dungen som var sugna på att måla med vattenfärg.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Sedan på samlingen fortsatte temaarbetet och vi berättade sagan om den lilla lilla gumman. Efter sjöng vi om den lilla lilla katten med tecken som stöd 🐱

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”

Vårda sin miljö

Idag har vi på Dungen gjort rent hos fiskarna. Det var spännande och roligt. I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

Sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö, något som Maria Montessori värnade om.

Ritsaga

Dungens temaarbete fortsätter och idag på samlingen berättade vi en ritsaga! Ser ni vad det ska bli? 🐱

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

Tema bondgårdsdjur och läslyft

På Gläntan har vi startat upp temat “Bondgårdsdjur” parallellt med läslyftet som alla pedagoger i Vim just nu utbildar sig i. Idag läste vi boken “Vem säger Bu?” för fjärde gången. De första gångerna vi läste boken var barnens fokus på djuren och deras läten. Idag blev fokus på vem som säger bu- jo du! Barnen började leka titt-ut och vi tog fram filt och låda. Vilekte “Gubben i lådan” och “En liten gosing det bor i min låda”. Barnen turades om att sitta i lådan och gav varandra bekräftelse när de tittade fram och sa -Bu. Vilken glädje!