Förmiddagens arbetspass på Äpplet den 22:e januari

Idag har vi haft full aktivitet på Äpplet och många mål från läroplanen har varit aktuella.

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande och utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

image

image

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Halloweenmys på Kronan

Idag har barnen på Äpplet fixat halloweenmys till kompisarna på Spiran och Nyckeln.
20131031-105004.jpg
20131031-105023.jpg
20131031-105034.jpg
Vi gjorde små spöken av maränger och smält choklad genom att vi duttade choklad till ögon. 20131031-105043.jpg
Det blev ett helt fat med spöken…
20131031-105050.jpg
Av clementiner och persilja blev det söta små pumpor…
20131031-105058.jpg
Sen var det dags att bjuda alla barnen vid mellanmålsbordet

bild (2)
bildimage
Dagens mål från Lpfö-98 rev 2010
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,