Save the date, 20/3!

Den 20:e mars är det dags för VIM:s årsmöte! Årsmötet är ett bra tillfälle för föräldrar att få veta mer om vår förening, och att i förlängningen ge möjlighet till att kunna påverka hur barnen har det på förskolan.

Som de flesta kanske redan läst i brev från förskolechefen så kommer inbjudan med anmälningsinfo att skickas ut till er några veckor innan mötet.

Varmt välkomna,

styrelsen

Styrelsemöte för oktober 2017

Styrelsen träffades i måndagskväll för det nionde mötet under 2017, två till ska hinnas med innan årets slut…

Tiden går fort och snart är det jul och ett nytt år. Styrelsen brukar diskutera övergripande frågor som gäller för alla tre förskolor, som till exempel; strategiska beslut, personal, ekonomi, rapport från förskolechefen, marknadsföring och information, kösituationen och säkerhet.

Denna gång gick vi igenom resultatet av enkäten som ni föräldrar svarat på. Tack för era svar! Vår bedömning är att vi föräldrar i VIM är nöjda med den verksamhet vi bedriver. Detta gör oss självklart mycket glada och stolta över den insats som pedagoger och ni gör för våra barn. Samtidigt medföljer det ett stort ansvar på oss alla, för att vi vill fortsätta ha Montessoriförskolor där våra barn, pedagoger och vi föräldrar är stolta, trygga och glada. Vi vill därför påminna er om att era kommentarer, tankar, frågor och förslag är viktiga. Ta kontakt direkt med pedagogerna, via föreskolechefen, via skolråden eller via oss. Ni hittar här vilka vi är:

Från höger: Sofie Soneberg -sekreterare och barn på kronan, Stina Rydström-personalansvarig och barn på Wälludden, Anna Widströmer-köansvarig och barn på Kronan, Staffan Wadsworth-kassör och med utflugna barn från Wälludden, Johan Thor-ordförande och barn på Wälludden, Mariana Johannesson-vice ordförande och barn på Bokhultet. Frånvarande: Helena Ambré-informationsansvarig och barn på Bokhultet, Satka Sindric-marknadsföringsansvarig och barn på Wälludden.

Årsmöte 2017

Inbjudan/kallelse till årsmöte 2017 för

Växjö Intresseförening för Montessori inbjuder alla medlemmar till årsmöte. Mötet ger dig möjlighet att delta i viktiga beslut för föreningen, ger dig en inblick i den verksamhet som bedrivits under året och information om vad föreningen står inför.

Datum och tid: Torsdagen den 23 mars, kl 18.30 – 19.30

Plats: Kronans förskola, Honnörsgatan 21, 352 36 Växjö

Program
18.30          Årsmötesförhandlingar

19.30          Fika

19.50          Montessori med glimten i ögat – personlig betraktelse
av förskolechef Charlott Lundgren-Andersson
och arbetslagsledare Jessica Nilsson.

20.30          Avslut

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet genom att KLICKA HÄR senast den 19 mars.

Förändrad maxtaxeavgift från och med 1 Januari 2017

Växjö kommun har beslutat att förändra maxtaxeavgiften från och med 1 Januari 2017. VIMs styrelse har tagit beslutet att följa denna. Ny avgift enligt lista nedan:

Placering mer än 15 tim/vecka, från och med 2017-01-01:

Barn 1: 3 % av inkomsten, högst 1362 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 1313 kr)
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 908 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 875 kr)
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 454 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 438 kr)
Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering högst 15 tim/vecka, från och med 2017-01-01:
Barn 1: 2,5 % av inkomsten, högst 1135 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 1094 kr)
Barn 2: 1,5 % av inkomsten, högst 681 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 656 kr)
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 454 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 438 kr)
Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Mer information finns på Växjö kommuns hemsida:

Styrelsemöte januari och februari

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Det finns en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Här kommer en kort sammanfattning av vad som avhandlats på styrelsemötena under årets två första månader.

På mötet den 14 januari tog vi bland annat upp följande ärenden:

  • Beslut om budget och årsavgift
  • Planering av medlemsevent på Montessoridagen 30 april
  • Urval av fokusfrågor 2016; rekrytering av barn, översyn av styrdokument, utbildningspolicy, långsiktig löneutveckling.

På agendan den 9 februari stod bland annat:

  • Årsmötet 17 mars
  • Uppföljning, status byggnation vid Wälluddenområdet
  • Nya mallar

OBS! Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det gör du via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Årsmöte – anmäl er senast söndag!

Växjö I2ntresseförening för Montessori bjuder in alla medlemmar till årsmöte. Välkomna!
Datum och tid: Torsdag 17 mars, kl 18.30 – 20.00
Plats: Wälluddens förskola, Södrabogränd, 352 31 VÄXJÖ

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet via anslag på förskolorna eller via e-post senast den 13 mars till marknad@montessorivaxjo.se

Möteshandlingar finns under fliken dokument i menyraden.

Läs hela inbjudan >>