Feelgoodkalender

Även pedagogerna får sitt i advent; på varje förskola möttes vi av en feelgoodkalender den första måndagen i december, i respektive personalrum. Väldigt mysigt och uppskattat, den som har sitt namn på dagens hjärta får öppna paket. Innehållen förgyller allas vårt december :).

Stort tack till Lotta och arbetslagsledarna som pysslat till oss 🙂

Bamseloppet

Med bra förberedelser, fint väder, uppvärmning till Bamselåtar och laddade barn blev Bamseloppet en rolig tillställning där alla barn hade möjlighet att delta och ta sig runt den korta eller den lite längre banan. Barnens ögon glittrade när de spurtade in i mål påhejade av kompisarna. Flera barn sprang banan om och om igen. Efteråt var vätskestationen uppskattad precis som medaljen som händes kring barnens hals. Tack för en mycket lyckad tillställning.

Experiment med vatten och luft

Vad händer om vi lägger en clementin i ett glas med vatten?

Barnens hypoteser:

-clementinen sjunker

-clementinen flyter

-vattnet svämmar över

-vattnet blir orange

Vad händer om vi lägger bomull i ett glas med vatten?

Barnens hypoteser:

-bomullen flyter

-vattnet svämmar över

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö 98

Skattjakt

Idag fortsatte vi vårt arbete med språklig medvetenhet utomhus. En spännande skattjakt med många skatter lockade barnen att leta efter bokstäver. Tillsammans hittade vi många bokstäver som vi kände igen och kunde ljuden på.

Bokstäverna använde vi för att bilda olika ord. Barnen visade stort intresse och glädje över att bilda ord med bokstäverna och hjälpa varandra.

Naturskola

I dungen låg nyfallen snö och de ändå som lämnat spår efter sig var några djur.

Vi hittade knoppar på boken, Långe Bok. Tänk att våren är här ändå trots all snö!

Kreativa barn

Idag kom våra nya bord! Barnen fick hjälpa till att montera benen. Tillsammans klurade vi på hur vi skulle fästa benen och hur en insexnyckel fungerar, så vi tränade på teknik i vardagen.

Kartongerna som borden kom i fungerar utmärkt att gömma sig i som en koja eller bygga till ett hus eller ett skepp. Här har barnen hängt upp tavlor på väggarna i huset.

I enlighet med Lpfö 98 har barnen utforskat hur enkel teknik fungerar och utvecklat sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material. Barnens tankar och idéer att använda sig av kartongen har fått styra eftermiddagens aktivitet i skaparhörnan.

Alla hjärtans dag

En dag fylld med kärlek. Vi gör hjärtan, alla hjärtans dag kort och blommor samt dammtorkat och gör fint i miljön. Arbetsglädjen är stor. Tillsammans gör vi en kompissol som ska pryda lekhörnan. Men hur gör vi för att den ska blir helt rund? Vi tar en tallrik tyckte barnen. Sagt och gjort. I lekhörnana kan man ha kalas eller göra en vinterbostad till igelkotten.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

-utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Lpfö 98, s. 9-10).

Naturskola

Idag har vi pratat om blåmes och talgoxe och hur vi kan se skillnad på dem. Barnen fick sedan i uppgift att måla sitt träd och de fåglar vi hittills har sett, kråka, skata, talgoxe och blåmes. Vi diskuterade sedan hur deras fåglar ser ut. Ser kompisarna vilken fågel de har målat?

Vi har även läst böcker om fåglar, lyssnat på fågelsång och tittat på film om småfåglar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Lpfö 98.

Språket

Hur barnen arbetar med språket, läs- och skrivinlärning på förskolan kan se olika ut. På paddan tittar vi på faktafilmer om hajar, lejon, ormar, fiskar och krokodiler. Barnen får hjälpas åt att skriva i sökfältet vilket djur vi ska titta på. De ljudar och visar varandra hur bokstäverna ser ut. En pedagog hjälper dem sedan att välja en lämplig film att titta på.

Med hjälp av montessorimaterialet rosa askar tränar barnet på att läsa ljudenliga ord och para ihop ordet med ett föremål eller en bild.

Barnen har fått varsin mapp som de får dekorera efter eget tycke och smak. Det är viktigt att skriva sitt namn på ifall den kommer bort.

I Lpfö 98 kan vi läsa:

“Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (s. 6)

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”. (s. 10)