Nyfiken på montessoriförskola för ditt barn?

Växjö intresseförening för Montessori (VIM) bildades 1982 av en liten grupp entusiastiska familjer som ville ge sina små barn möjlighet att gå i montessoriförskola.

Efter 40 år driver den ekonomiska föreningen VIM tre förskolor, Bokhultet, Kronan och Wälludden.

VIM erbjuder lediga platser i första hand till föreningens medlemmar och det kostar 100 kronor att bli medlem (inträdesavgift som betalas en gång).Medlemsnummer och syskonförtur är de kriterier VIM följer för turordning av erbjudande.

Vi vill erbjuda harmoniska och pedagogiskt stimulerande förskolor, med barnet i centrum. Vi utgår från Barnkonvention, Svensk Skollag, Läroplan för förskolan-18 och med montessoripedagogiken som grund. Det är viktigt för oss att vi är “Montessori2022” och ser till barngruppens behov och varje barns intressen – därför är varje dag unik och varje förskola utformas utifrån denna inställning.

Du är varmt välkommen att kontakta rektor Charlott Lundgren eller någon av montessoriförskolorna direkt, om du är intresserad av ett besök eller är nyfiken och vill veta mer!