Oj! Vad våra bönor växer

se så det gror

På bara en vecka har våra bönor slagit rot och börjat växa. Vi har hjälpts åt att vattna och sett till att de fått solljus.

böna med rot och grodd

Två bönor la vi i en skål med lite vatten, den ena har fått både rot och bladknopp.

Mål från lpfö-98 rev 2010

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Nu är det dags för alla böngroddar att hitta nya hem hos våra barn på Nyckeln!